Få varsel om avfallshenting på mobilen

Innhold

Renovasjonsappen «Min Renovasjon» gir deg beskjed om hentedager rett på telefonen. I tillegg får du informasjon om åpningstider på gjenvinningsstasjonene og sorteringsguide.

Med den nye appen kan du få et varsel kvelden før hentedagen slik at du blir minnet på å sette ut plastsekken, gå ut med avfallet før tømming eller trille fram beholderen. 

– Med «Min Renovasjon» kan du velge å få varsel i forkant av hentedagen din, da får du en påminnelse på mobilen for eksempel kvelden før, sier Segtnan.
I tillegg har vi i Larvik en funksjon hvor du kan melde i fra til oss for eksempel hvis avfallet ikke er hentet. Dette gjør det enkelt for innbyggerne å kommunisere med kommunen, som følger opp henvendelsene fortløpende når de kommer inn, sier avdelingsingeniør Sølvi Hansen Segntan i Larvik kommune. 

Innbyggerne i Vestfold er blant de beste i landet til å kildesortere, og er opptatte av å gjøre en god sorteringsjobb. Likevel er det et forbedringspotensial, også her i Vestfold.

I appen finner du informasjon om hvordan avfallet skal sorteres. I tillegg kan du enkelt få oversikt over åpningstider og informasjon om gjenvinningsstasjonene, kart over miljøstasjoner for farlig avfall. I deler av Sandefjord og Larvik kommune er det også returpunk for glass- og metallemballasje, som du nå enkelt kan finne i kartet i appen.

Tilbakemelding

I Larvik kommune er det også mulig å melde tilbake hvis for eksempel avfallet ikke er hentet. Dette gjøres også i appen. 

Hvordan blir meldingene behandlet ?

  • Henvendelser som gjelder at avfallet ikke er blitt hentet. Vil bli utbedret i løpet av 3-4 virkedager. Dersom det skyldes feilsortering/avvik vil abonnenten få en meldingslapp eller bli kontaktet.
  • Henvendelser som gjelder manglende utlevering av poser/sekker. Vil bli levert ut på neste tømmedag. Vi oppfordrer folk til å fortsette å knyte en pose på avfallsbeholderen, så leverer renovatøren ut en ny rull med en gang.
  • Endring av abonnement vil bli utført ved at gammel beholder tas inn og det plasseres ut en ny. Dette vil bli utført i løpet av 7-10 virkedager.

Slik får du appen

1. Last ned appen fra Google Play eller App Store
2. Velg kommunen din
3. Legg inn adressen din, og søk den opp.
4. Aktiver varsling: gå inn på tømmekalender, og aktiver varsling slik at du får beskjed på mobilen før vi henter avfallet hos deg. Velg ønsket varslingstidspunkt. Varslingen er gratis.

Fakta:

  • Appen er gratis og heter «Min Renovasjon» og finnes i Google Play og App Store.
  • En rekke andre kommuner i Norge bruker allerede «Min Renovasjon», noe som sikrer bedre stabilitet i appen og jevnlige oppdateringer.
  • Henteinformasjon og kildesorteringskalender finner du også på våre nettsider.
Til toppen