Dette koster 900 kroner

Innhold

Å parkere på fortau er ikke lov, men mange tar seg derimot den friheten.

Nå vil trafikkbetjentene i Larvik kommune ha et ekstra fokus på denne problematikken.

Fortau skal brukes av gående og ikke benyttes som parkeringsplass. Flere steder i Larvik kommune har man sett at dette er et stadig tilbakevendende og økende problem. Derfor vil trafikkbetjentene i kommunen ha et ekstra fokus på dette framover.

Fortau er definert som anlegg for gående, skilt fra kjørebanen med kantstein. Det spiller ingen rolle hvilket dekke fortauet har. Det kan både være asfalt, grus- eller gressdekke. Når biler parkerer på fortau tvinges de myke trafikantene ut i veibanen.

Ved overtredelse av trafikkreglene blir man ilagt et gebyr på 900,-.

web_parkering_fortau.gif
Til toppen