Bygger nytt avløpsanlegg fra Steinsholt til Kvelde

Innhold

I 2023 starter arbeidet med å bygge nytt avløpsanlegg fra Steinsholt til Kvelde. Tre renseanlegg legges ned, og et nytt skal bygges i Kvelde.

Kvelde Renseanlegg Illustrasjon

Prosjektet er et av de største investeringene for Larvik kommune på flere tiår, og er vedtatt i kommunestyret. Det er avsatt 214 millioner kroner til prosjektet.

Prosjektet kort fortalt

 • Nytt renseanlegg bygges i Kvelde
 • Ca. 17 000 meter med ledningsanlegg skal opparbeides
 • Ca. 3700 meter med vannledning skal legges sammen med avløpsledning
 • 11 mindre pumpestasjoner skal bygges
 • 1 trykkøkningsstasjon skal bygges
 • Tre mindre renseanlegg skal legges ned, Steinsholt, Hvarnes og Kvelde

Arbeidet er planlagt å starte i mai 2023, og skal avsluttes i januar 2026.

Hvorfor skal vi bygge nytt renseanlegg?

 • For å oppfylle nye rensekrav i forurensingsforskriften.
 • Ved å samle avløpsvannet fra Steinsholt/Hvarnes og transportere dette i ledningsanlegg til nytt renseanlegg unngår vi å oppgradere/bygge om eksisterende renseanlegg
 • Ved å bygge hovedanlegg er det mulig å knytte avløp fra sanitærinstallasjoner i virksomheter på Berganmoen næringsområde til kommunalt avløp
 • Ved å bygge hovedanlegg er det mulig å knytte avløp fra eksisterende boliger fra Steinsholt til Kvelde til kommunalt avløp
 • For å etablere forbindelse mellom Gopledal vannverk og Naugfoss vannverk med ny vannledning og for å sikre tryggere vannforsyning
 • Ved å legge ny vannledning er det mulig å knytte vann til eksisterende boliger som i dag har privat vannforsyning

Mer om prosjektet

Detaljprosjektering er i gang ved Asplan Viak AS som er et av Norges ledende rådgivningsselskaper innen blant annet plan og ingeniørfag.

Asplan Viak planlegger hvordan det nye renseanlegget i Kvelde skal se ut, inkludert arbeidet som skal gjøres med overføringsledninger (rør hvor kloakk pumpes frem) fra Steinsholt via Berganmoen næringsområde, Hvarnes sentrum, Hvåra Bru og videre til Kvelde via Nordkvelde.

Det nye renseanlegget i Kvelde skal bygges 100 meter vest for fylkesvei 40 og ca. 250 meter nord for krysset til Svartangveien, fylkesvei 235.

Kvelde Renseanlegg Illustrasjon2

Framdrift for prosjektet

Når Hva
Oktober 2022 Detaljprosjektering pågår fram til oktober 2023
Mai 2023 Anleggsstart overføringsanlegg og vei
Januar 2024 Anleggsstart renseanlegg
I løpet av 2026 Ferdigstille overføringsledninger og nytt renseanlegg i Kvelde

Informasjon til grunneiere og huseiere

Larvik kommune er opptatt av god dialog med berørte grunneiere og huseiere.

Det skal gjøres flere undersøkelser langs traseen, blant annet innmålinger og flere grunnundersøkelser, det kan også bli arkeologiske undersøkelser. Vi har sendt informasjonsbrev til grunneiere og huseiere som er berørt av prosjektet.

Det blir også informasjonsmøter før oppstart av anleggsarbeidet, vi sender ut invitasjon i forkant av dette.

Har du spørsmål om prosjektet kan du ta kontakt med prosjektleder Elise Trøim på e-post til elise.troim@larvik.kommune.no. Merk e-posten med “Avløpsanlegg Steinsholt til Kvelde”. Du kan også ringe prosjektlederen på telefon 95 15 08 48.

Steinsholt Til Kvelde Ny Løsning Med Vannledning
Til toppen