Status i arbeidet med bosetting av og tilbud til flyktninger i Larvik

Innhold

Larvik kommune er godt i gang med bosetting av flyktninger. Pr. 20. mai er det bosatt 21 flyktninger i kommunen.

Utlendingsdirektoratet (UDI) anslår at det kan komme 35.000 asylsøkere til Norge i 2022, 30 000 av dem fra Ukraina.

Larvik kommune har pr. 20. mai bosatt 21 av de 175 personene IMDi har anmodet kommunen å bosette i 2022. Før krigen i Ukraina var tallet på personer som skulle bosettes i Larvik 32. Tallet på 175 inkluderer også flyktninger fra andre land enn Ukraina.

Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave, men det er Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som inngår avtale med kommunene om å bosette flyktninger, både enkeltpersoner og grupper/familier.

Status bosetting og bolig

 • Bosatt 21 flyktninger, 8 fra Ukraina, pr. 20 mai 2022
 • Vi har i vår fremdriftsplan lagt til grunn å kunne bosette inntil 25 personer i måneden i 2022
 • Vi har fått 121 konkrete anmodninger fra IMDI, 105 fra Ukraina og 26 fra andre land
 • Vi har pr. dags dato 23 boenheter fordelt på 70 sengeplasser (også til personer fra andre land enn Ukraina)
 • Vi trenger fortsatt flere boliger, først og fremst leiligheter og hus, meld inn via skjema 
 • 91 ukrainere som har registrert seg via Nav Larvik ønsker å bli boende i Larvik
 • 65  av disse bor privat i Larvik, 26 på akuttinnkvarteringen ved Holms (pr. 20. mai)
 • 41,7 prosent er barn under 18 år, 58,3 prosent er  voksne (pr. 20. mai)

UDI har en egen søknadsordning for ukrainere som ønsker et midlertidig alternativ til plass i asylmottak eller akuttinnkvartering, hvor man kan bo privat, men får samme rettigheter som ved asylmottak/akuttinnkvartering. 59 personer har søkt om AMOT, ordningen, 52 har fått innvilget denne ordningen så langt pr. 20. mai.

Status skole

Barneskole og ungdomsskole

 • Barn som er under 16 år har rett og plikt til grunnskoleopplæring i kommunen der barnet bor, dette gjelder også for barn som er asylsøkere/flyktninger.
 • Vi har innføringsklasser ved Hedrum barneskole, Fagerli barneskole og Hedrum ungdomsskole

Videregående skole

 • Vi samarbeider med Thor Heyerdahl videregående skole om opplæring til nyankomne flyktninger mellom 16 og 20 år, der går allerede flere i kombinasjonsklassen

Norskopplæring

Larvik Læringssenter avdeling Norskskolen tilbyr norskkurs for nybegynnere, og er godt i gang med kurs nummer to

Status barnehage

 • Barn i asylmottak/akuttinnkvarteringen skal fra de er to år og til grunnskolealder ha et tilrettelagt tilbud på gratis kjernetid inntil 20 timer pr uke.
 • Ulåsen barnehage ble godkjent for drift i uke 18
 • 20-timers tilbudet starter fra og med mandag 16. mai

Status helse

 • Alle som kommer til Norge fra ukraina som skal oppholde seg her i en lenger periode har plikt til å bli undersøkt for tuberkulose - Larvik kommune gir gratis tuberkolosetest
 • Larvik kommune helsesykepleier i 100 prosent stilling som jobber med helsetjenester og helsekartlegginger
 • Det er i tillegg engasjert en lege i 30 prosent stilling som fungerer som fastlege for denne gruppen

Status frivillighet

Ønsker oversikt over ukrainere

Kommunen ønsker fortsatt at venner/familie/huseiere og andre som huser ukrainere tar kontakt, for å få en fullstendig oversikt over flyktninger som er kommet fra Ukraina. Slik kan vi veilede og ivareta alle på best mulig vis.

Ring Nav Larvik på telefon 90 74 01 79, mandag til torsdag fra kl. 15.00 til 17.00.

Ukraina og vår beredskap
Til toppen