Barnehagetilbud for ukrainske flyktninger

Innhold

Larvik kommune har et 20-timers tilbud per uke til flyktninger fra Ukraina.

Barn i asylmottak skal, fra de er to år og til grunnskolealder, ha et tilrettelagt tilbud på gratis kjernetid inntil 20 timer pr. uke.

Gamle Ulåsen barnehage har nå et barnehagetilbud for familier som kommer fra Ukraina, også de som er innlosjert i private boliger/hjem.

Spørsmål om barnehagetilbud? Venner, familie eller andre som kontakter oss på vegne av ukrainere i Larvik kan ringe Mona Lisbeth Haug, på telefon 98 23 19 57 eller e-post mona.lisbeth.haug@larvik.kommune.no.

Søknadskjema for barnehageplass  finner du her:

Søk om barnehageplass

Velg logg inn med e-post om du ikke har tilgang via ID-porten.

Plass i ordinær barnehage

Barn i asylmottak/akuttinnkvartering har ikke en lovfestet rett til plass i ordinær barnehage etter barnehageloven § 16. En slik rett skjer først etter at barn og foreldre har fått innvilget opphold, er varig bosatt i en kommune, og søker til de fastsatte søknadsfrister.

Dette er ikke til hinder for at barn i asylmottak/akuttinnkvarteringen kan få plass i barnehage. Det er asylmottaket/akuttinnkvarteringen som søker plass og søknadene må vurderes i henhold til barnehagens opptakskriterier og rett til prioritet i henhold til barnehageloven § 18.

I Larvik vil kommunen jobbe for å gi barna plass i ordinær barnehage etter hvert som familiene bosettes og behovet for aktivitet blir større.

Til toppen