Kriterier for fritt skolevalg

Vedtatt av Hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering 24.11.21 - sak 044/21

Ordningen med fritt skolevalg på 1. og 8. trinn videreføres innenfor gjeldende kriterier.

Kriterier for fritt skolevalg:

1. Skolestartere tildeles skoleplass på sin nærskole. Foresatte kan søke om å endre skole ved oppstart på 1. trinn.

2. Elever på 7. trinn tildeles skoleplass på den ungdomsskolen som er knyttet til barneskolen de er elev på. Foresatte kan søke om å endre skole ved oppstart på 8. trinn.

3. Foresatte som velger en annen skole enn nærskolen, må selv sørge for å betale skysskostnader. Elever som har skyssrettigheter til nærskolen vil beholde skyss rettighetene så lenge det ikke medfører ekstra skysskostnader for kommunen. Dette gjelder ved skolestart og alle kommende år i grunnskolen.

4. Skolen kan avslå søknad fra elever hvis dette medfører at ekstra klasser må opprettes. Elevene får tilbud om plass i prioritert rekkefølge slik:

a. Eleven har prioritet i forhold til nærhet til skolen.

b. Søsken går ved samme skole.

c. Behov for spesiell tilrettelegging er ivaretatt ved ønsket skole.

5. Skolen de foresatte velger for sine barn, må være godkjent.

Til toppen