Farris naturskole

Innhold

Farris naturskole ligger i idylliske omgivelser ved Farrisvannet i Larvik og er et skole- og barnehagetilbud fra Larvik kommune.

Målgruppe

Skoleåret 2021/2022 kommer Farris naturskole til å satse på 8. klasse, praktiske kurs og enkeltelever på skolene i Larvik kommune.

Barneskole 2021/2022

Barnehage 2021/2022

Påmelding

Husk å melde din klasse inn i perioden som er satt av til undervisningstilbudet dere ønsker.

Påmelding til Farris naturskole

Undervisning

Undervisningen er knyttet mot gjeldende læreplaner/rammeplan og baserer seg på praktisk læring utendørs.

Vi ønsker å knytte undervisningen på naturskolen opp mot undervisningen på skolen. Vi har derfor utarbeidet forslag til forarbeid og etterarbeid, som vi ber om at klassen går gjennom i forkant og etterkant av undervisningsdagen.

Forslaget sendes sammen med informasjonsskrivet som sendes i forkant av undervisningsdagen. I dette skrivet får dere i tillegg informasjon om dagen, samt hvordan undervisningen blir forankret til læreplan.

Veibeskrivelse

Farris naturskole ble åpnet i 1995 og holder til på gården Framnes ved Farrisvannet.

Transport til Farris naturskole har skoler og barnehager selv ansvar for. Veien ned til Dalheim parkering har blitt betydelig utbedret høsten 2017. Noen velger å gå fra flaggstengene ved Lovisenlund, mens andre kjører til Dalheim parkering. 

Hvordan dere velger å gjøre det, er opp til dere. Hvis det er glatte veier oppfordrer vi alle til å gå fra Lovisenlund.

Kontakt

  • Sondre Bergem Lærer, Farris naturskole
Til toppen