Spesialundervisning

Innhold

Hos oss kan du få hjelp til å lære og lese, skrive, regne og bruke digitale hjelpemidler.

Som voksen har man rett til spesialundervisning på grunnskolens område hvis man ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne. Retten gjelder også de som har behov for opplæring på grunn av sykdom eller skade, eller dersom man har særlig behov for opplæring for å utvikle eller holde grunnleggende ferdigheter ved like. Før eleven kan henvises til PPT, må det foreligge et vedtak på at eleven er tatt inn til Voksenopplæringa etter Opplæringsloven § 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne.

Målgruppe

Voksne med

 • hørselshemming
 • synsvansker
 • lese- og skrivevansker (dysleksi)
 • ervervet skade
 • medfødt skade/sykdom
 • afasi/andre behov for behandling hos logoped
 • lærevansker
 • utviklingshemming
 • omfattende funksjonshemming
 • mangelfull grunnskoleopplæring
Søk om spesialundervisning

Saksbehandling

Før spesialundervisning kan gis, kreves en sakkyndig vurdering fra PPT. Når man har søkt, vil pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) vurdere om man har rett til videre spesialundervisning. Hvis man har rett, får man en sakkyndig vurdering og tilbud om opplæring.

Hva koster det

Spesialundervisningen dekkes av kommunen.

Hvordan gjennomføres undervisning

Opplæringen blir tilpasset den enkeltes behov og undervisningen blir gitt av spesialpedagog/logoped i enetimer, gruppe, kurs eller periodeundervisning.

Kontakt

 • Ingeborg Kulseng Avd.leder/Undervisningsinspektør/Fagleder
Til toppen