Grunnskole for voksne

Innhold

Voksne kan ha rett til grunnskole. Retten til grunnskole vurderes individuelt, etter gjeldende retningslinjer.

Retten omfatter til vanlig de fagene, eller deler av fagene, som den voksne trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole. Voksne kan også ha rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Målgruppe

Du må

  • være over opplæringspliktig alder
  • trenge grunnskoleopplæring
  • være hjemmehørende i Larvik kommune

Hva koster det

Opplæringen er gratis for rettighetsbasert voksenopplæring. Ved andre opplæringstjenester, kjøp av kompetanse, kursgjennomføring m.m. blir det avtalt pris for tjenesten. Voksenopplæringen tilrettelegges for den enkelte.

Lover og regler

Opplæringslova § 4A-1

Opplæringslova § 4A-2 og kapittel 5

Forskrift til opplæringslova kapittel 5 Klage på vurdering

Søk om støtte grunnskoleopplæring

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Les mer om Kompetansepluss

Kontakt

  • Ingeborg Kulseng Avd.leder/Undervisningsinspektør/Fagleder
Til toppen