Muntlig tolking

Innhold

Tolking kan skje enten ved fremmøtetolking eller fjerntolking. Tolketjenesten i Larvik tilbyr per i dag fremmøtetolking og telefontolking.

Fremmøtetolking

Fremmøtetolking innebærer at tolken og tolkebrukere er til stede i samme rom. Denne metoden egner seg til alle typer oppdrag og det er den mest brukt metoden.

Telefontolking

Telefontolking egner seg godt til bruk ved korte samtaler og for formidling av beskjeder.

Ved bruk av telefontolking befinner som oftest tolkebrukere seg i samme rom, mens tolken tolker på telefon. Saksbehandleren/bestilleren får tilsendt telefonnummeret til tolken ved bekreftelse av oppdraget. Det er saksbehandleren/bestilleren som skal ringe tolken.

Skjermtolking

Skjermtolking egner seg til bruk ved nesten alle typer samtaler, som et godt alternativ til fremmøtetolking.
Ved bruk av skjermtolking befinner som regel tolkebrukere seg i samme rom, mens tolken befinner seg et annet sted. Deltakere kommuniserer via lyd og bilde.

Til toppen