Vi begrenser tolketilbudet til telefontolking

Som et tiltak for å begrense smitte av koronaviruset, vil vi i en periode fremover tilby kun telefontolking.

Fremmøtetolking vil bli forsøkt innvilget kun der det er høyst nødvendig.

Vi anmoder alle våre oppdragsgivere og bestillere om å ta en sjekk på sine planlagte oppdrag, for å avbestille tolk der behovet bortfaller på grunn av stengte virksomheter.

De som har planlagte møter med tolk og ønsker å beholde denne, skal selv sørge for å avbestille fremmøteoppdragene for så å legge inn ny bestilling på telefontolk, fra bestillerens portal eller ved å kontakte oss via andre kanaler.

Planlagte møter med telefontolk kan gå som planlagt så lenge behovet er tilstede hos bestilleren, i motsatt fall skal det avbestilles på vanlig måte.

Ta kontakt med oss på Tolketjenesten dersom du har spørsmål.

Til toppen