Søknadsskjemaer

Innhold

 1. Voksne kan ha rett til grunnskole. Retten til grunnskole vurderes individuelt, etter gjeldende retningslinjer.

  Du må være over opplæringspliktig alder (16 år og oppover), trenge grunnskoleopplæring og være hjemmehørende i Larvik kommune.

  Frist
  Du kan søke hele året.

 2. Norskskolen tilbyr norskkurs på alle nivåer og til alle kategorier minoritetsspråklige. Ønsker du å starte på norskkurs, må du melde deg på til oss. Du vil da måtte ta en test i norsk, slik at vi kan plassere deg på riktig spor og nivå. 

  Frist
  Du kan søke hele året.

 3. Jobbsjansen for innvandrerkvinner er i regi av Larvik kommune i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Det er et fulltidsprogram, der målet er at deltakerne får ordinært arbeid eller starter med utdanning etter avsluttet tiltak.

  Frist
  Du kan søke hele året.

 4. Søknaden gjelder fritak for plikt til opplæring i 600 timer norsk og/eller samfunnskunnskap, jf Introduksjonsloven § 17 fjerde ledd.

  Frist
  Du kan søke hele året.

 5. Du kan få bekreftelse på gjennomførte norsktimer og/eller samfunnskunnskapstimer, skolegang, kopi av vitnemål og prøvebevis.

  Frist
  Du kan søke hele året.

Til toppen