Om Norskskolen

Innhold

Norskskolen gir undervisning i norsk og samfunnskunnskap til fremmedspråklige.

Vi tilbyr

Skolen kan tilby norskkurs på ulike nivåer og kursene foregår både på dagtid og over nett. Vi kan også tilby norskundervisning på nett og kurs i 50 timers samfunnskunnskap. Vi avholder nasjonale norskprøver, prøver i 50 timers samfunnskunnskap og statsborgerprøven. 

I tillegg til norskopplæring kan en ta kurs i arbeidslivskunnskap og aktuelle bransjekurs, samt kombinere dette med praksis. 

Undervisningen er i henhold til «Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere».

Til toppen