Norsk med praksis

Innhold

Larvik Læringssenter tilbyr norskkurs i kombinasjon med arbeidslivskunnskap og praksis. Forskning viser at de fleste deltakerne kan utvikle sine norskkunnskaper raskere hvis de i tillegg til norskopplæring har mulighet for å delta i arbeidslivet gjennom jobb eller praksisplass.

Larvik Læringssenter tilbyr derfor kurs hvor skolebasert norskopplæring kombineres med praksis og opplæring innen arbeidslivskunnskap.

Deltakerne følger norskkurs tilpasset sitt norsknivå, hvor vi legger stor vekt på arbeidsliv og arbeidskultur.

Et praksisteam jobber med å skaffe samarbeidsbedrifter, hvor deltakerne kan være i praksis. Det blir gjort en grundig kartlegging av bedriftens behov og deltakers kompetanse og ressurser, for å kunne matche disse på best mulig måte.

Målet med kursene

Målet med kursene er å styrke norskkunnskapen og gjøre deltakerne mest mulig ansettbare i norsk arbeidsliv.

Kursinnhold

På kurset får deltakerne norskopplæring i kombinasjon med arbeidslivskunnskap og praksis i bedrift. 

Organisering

Antall semester: 2 semester.
Ukedager/tidsrom: mandag -fredag, dagtid.

Deltakerne har 3 dager undervisning og 2 dager praksis. 

Pris

20 000,- pr. semester

Påmeldingsfrist

Løpende frem til skolestart

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om kurstilbudene, ta kontakt med:

975 82 803 eller send e-post til 

Rune Aares
Avdelingsleder
975 82 803
rune.aares@larvik.kommune.no

Til toppen