Norsk med praksis

Innhold

Larvik Læringssenter tilbyr norskkurs i kombinasjon med yrkesopplæring og praksis. Forskning viser at de fleste deltakerne kan utvikle sine norskkunnskaper raskere hvis de i tillegg til norskopplæring har mulighet for å delta i arbeidslivet gjennom jobb eller praksisplass.

Larvik Læringssenter tilbyr derfor kurs hvor skolebasert norskopplæring kombineres med praksis og opplæring innen et yrkesfag.

Kursene deltakerne kan velge er:

  • Arbeid med barn
  • Generell yrkespraksis

Deltakerne følger norskkurs tilpasset sitt norsknivå, hvor vi legger stor vekt på arbeidsliv og arbeidskultur.
I yrkesfaget møter de faglærere som har utdanning i og erfaring fra bransjen.

Et praksisteam jobber med å skaffe samarbeidsbedrifter, hvor deltakerne kan være i praksis. Det blir gjort en grundig kartlegging av bedriftens behov og deltakers kompetanse og ressurser, for å kunne matche disse på best mulig måte.

Målet med kursene

Målet med kursene er å styrke norskkunnskapen og gjøre deltakerne mest mulig ansettbare i norsk arbeidsliv.

Kursinnhold

På kurset får deltakerne norskopplæring i kombinasjon med fagopplæring og praksis i bedrift. I tillegg blir det gitt undervisning i arbeidslivskunnskap, bransjenorsk, økonomi og data. 

Organisering

Antall semester: 2 semester.
Oppstartsdato: 20. august
Ukedager/tidsrom: mandag -fredag, dagtid.

Deltakerne har 3 dager undervisning og 2 dager praksis. 

Pris

Ettårig kurs 25 000,-

Påmeldingsfrist

Løpende frem til skolestart

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om kurstilbudene, ta kontakt med:

Louise Møinichen Hødal
Teamleder Norsk med praksis
Louise.Moinichen.Hodal@larvik.kommune

eller

Monica Kreken-Ransted
Praksiskoordinator
906 41 221
Monica.Kreken.Randsted@larvik.kommune.no

Til toppen