B2 /norsk på videregående nivå

Innhold

Få studiekompetanse via B2 eller videregående eksamen i norsk. Et tilbud for deg med kort botid i Norge.

B2 /norsk på videregående nivå

Få studiekompetanse via B2 eller videregående eksamen i norsk. Et tilbud for deg med kort botid i Norge og akademisk bakgrunn.

Kursinnhold

Larvik Læringssenter tilbyr deltakere med kort botid et kurs som kombinerer B2-undervisning med norsk fra videregående skole for språklige minoriteter. Lærerplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid gis i samarbeid med Thor Heyerdahl videregående skole. For å kunne benytte deg av tilbudet må du ha voksenrett og godkjent akademisk utdanning fra hjemlandet ditt. Har du bodd mindre enn 6 år i Norge og trenger studiekompetanse i norsk, så er dette kurset for deg!

Læreplanene det undervises etter er «Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere» og "Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring (NOR9-03)". Med utgangspunkt i disse planene, har Larvik Læringssenter laget en lokal læreplan for kurset.
I all undervisning har vi et norsk som andrespråkperspektiv. Lærerne som underviser denne klassen har norsk som andrespråk og norsk i fagkretsen. Hos oss har vi kvalifisert personal, slik at kompetansen er sikret.
Norskprøven på B2 og eksamen i videregående norsk har fokus på ulike ferdigheter. Videregående norsk er i hovedsak en fagtest, mens norskprøven en språktest.

Deltakerne på dette kurset får også tilbud om relevant praksis en til to dager i uken og gratis utlån av PC.

Det tilbys også karriereveiledning fra våre profesjonelle rådgivere.

For å kunne bestå eksamen på ett år, bør deltakerne være på et B1-nivå i alle de fire ferdighetene ved oppstart. Resultater fra norskprøven eller en test på skolen vil kvalitetssikre dette.

Deltakere må ha bodd mindre enn 6 år i Norge ved eksamensdato!

Søk plass på B2/norsk p videregående nivå Søk voksenrett

Organisering

Antall semester: 2 semester.
Oppstart: 18. august

Pris

For deg som får innvilget voksenrett er opplæringen gratis.
For de uten voksenrett, koster ettårig kurs 22 000,-. 

Påmeldingsfrist

Løpende

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med:

Gunn Hege Spikseth
Faglærer
T: 992 26 860
E: gunn.hege.spikseth@larvik.kommune.no

Rune Aares
Avdelingsleder, avd. Norskskolen
T: 975 82 803
E: rune.aares@larvik.kommune.no

Til toppen