B2 /norsk på videregående nivå

Innhold

Få studiekompetanse via B2 eller videregående privatisteksamen i norsk. Et tilbud for deg med kort botid i Norge.

B2 /norsk på videregående nivå

Få studiekompetanse via B2 eller videregående eksamen i norsk. Et tilbud for deg med kort botid i Norge.

Kursinnhold

Larvik Læringssenter tilbyr deltakere med kort botid et kurs som kombinerer B2-undervisning med norsk fra videregående skole. Har du bodd mindre enn 6 år i Norge og trenger studiekompetanse i norsk, så er dette kurset for deg!

Læreplanene det undervises etter er «Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere» og "Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring (NOR 09-03/04)". Med utgangspunkt i disse planene har Larvik Læringssenter laget en lokal læreplan for kurset.
Testene ved kursslutt måler ulike ferdigheter. Eksamen i videregående norsk er i hovedsak en fagtest, mens norskprøven er en språktest i ferdighetene lese, lytte, skrive og muntlig. 

Hos oss har vi kvalifisert personell, slik at kompetansen er sikret, og i all undervisning har vi et norsk som andrespråksperspektiv. Lærerne som underviser denne klassen har norsk som andrespråk og norsk i fagkretsen. 

Deltakerne på dette kurset får også tilbud om relevant praksis en til to dager i uken og gratis utlån av Chromebook. Det tilbys også karriereveiledning fra våre profesjonelle rådgivere.

For å kunne bestå eksamen på ett år, bør deltakerne være på et B1-nivå i alle de fire ferdighetene ved oppstart (lytte, lese, skrive og muntlig kommunikasjon). Resultater fra norskprøven eller en test på skolen vil kvalitetssikre dette.

Søk plass på B2/norsk p videregående nivå Søk voksenrett

Organisering

Antall semester: 2 semester
Undervisning: Klasseromsundervisning mandag, tirsdag og onsdag. Praksis/studiedag torsdag og fredag
Oppstart: Onsdag 17. august

Pris

For deg som har rett til undervisning, er det gratis.
For dere andre koster ettårig kurs 18 000,-.

Påmeldingsfrist

Løpende

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med:

Gunn Hege Spikseth
Faglærer
T: 992 26 860
E: gunn.hege.spikseth@larvik.kommune.no

Rune Aares
Avdelingsleder, avd. Norskskolen
T: 975 82 803
E: rune.aares@larvik.kommune.no

Til toppen