Om Migrasjon og kultur

Innhold

Avdeling Migrasjon og kultur består av Migrasjonsrådgiver, Fargespill Larvik, Foreldreveiledning på ulike språk, Flexid og prosjektet Friluftsliv og aktivitet.

Våre tjenester og kurs

Våre tilbud gis både på Larvik Læringssenter og i samarbeid med andre tjenester i Larvik kommune og andre offentlige samarbeidspartnere, i næringslivet og til frivillige lag og foreninger i Larvik. Avdelingen gir også tilbud om kurs i migrasjon og interkulturell kommunikasjon og veiledning til brukere og samarbeidspartnere.
Vi har også ansvar for oppfølging av prosjektet knyttet til kommunens arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Mer informasjon om kurs i migrasjon og interkulturell kommunikasjon kommer. Ta kontakt for mer informasjon. 

Kontakt

Jannicke Lille Haugen
M: 982 53 261
E: jannicke.lille.haugen@larvik.kommune.no

Til toppen