Migrasjonsrådgiver

Innhold

Migrasjonsrådgiver i Larvik kommune

I 2017 fikk Larvik kommune en egen migrasjonsrådgiver. Stillingen er opprettet gjennom vedtak i Kommunestyret, og vil organisatorisk være plassert under virksomhetsleder for Larvik Læringssenter. 

Migrasjonsrågivers funksjon

Målet med stillingen er å bidra til at den enkelte innvandrer raskere kan få hjelp og bistand til oppgaver som synes vanskelige i det nye samfunnet. Forskning viser at god og riktig veiledning og bistand vil sette den enkelte innvandrer i stand til raskere læring i bl.a. språk og arbeid, og slik sett styrke sine videre muligheter i samfunnet.

Migrasjonsrådgiveren skal fungere som et bindeledd mellom den enkelte innvandrer og de ulike kommunale tjenestene og vil derfor være tilgjengelig for kommunale virksomheter som ser behov for kontakt, både i enkeltsaker og som et ledd i å styrke informasjon om sine tjenester ut til innvandrerbefolkningen.

Målgruppe

Alle innvandrere som bor i Larvik kommune.

Oppgaver knyttet til stillingen kan være

  • Individuelle samtaler:
    Migrasjonsrådgiver møter personer til samtale for å kartlegge hva personen lurer på. Sammen finner vi veien videre. Ofte veileder migrasjonsrådgiver videre til rett instans. Veiledningen tilpasses individuelt i forbindelse med tema og person.
  • Rådgiver:
    Migrasjonsrådgiver kan kontaktes av ulike kommunale virksomheter og frivillige lag og foreninger som måtte ha spørsmål knyttet til migrasjonsfeltet i Larvik.
  • Dialogmøter/rundbordmøter/informasjonsmøter:
    Migrasjonsrådgiver kan bistå ulike virksomheter med å faselitere, organisere og gjennomføre ulike temamøter hvor målgruppen er personer med innvandrerbakgrunn.

Besøksadresse

Kontakt

  • Helene Gutterød Huseby Migrasjonsrådgiver
Til toppen