Migrasjonsrådgiver

Innhold

Migrasjonsrådgiver i Larvik kommune

I 2017 fikk Larvik kommune en egen migrasjonsrådgiver. Stillingen er opprettet gjennom vedtak i Kommunestyret og plassert under virksomhetsleder for Larvik Læringssenter.

Migrasjonsrågivers funksjon

Målet med stillingen er å bidra til at den enkelte innvandrer raskere kan få hjelp og bistand til oppgaver som synes vanskelige i det nye samfunnet. Forskning viser at god og riktig veiledning og bistand vil sette den enkelte innvandrer i stand til raskere læring i bl.a. språk og arbeid, og slik sett styrke sine videre muligheter i samfunnet.

Migrasjonsrådgiveren skal fungere som et bindeledd mellom den enkelte innvandrer og de ulike kommunale tjenestene og vil derfor være tilgjengelig for kommunale virksomheter som ser behov for kontakt, både i enkeltsaker og som et ledd i å styrke informasjon om sine tjenester ut til innvandrerbefolkningen.

Målgruppe

Alle innvandrere som bor i Larvik kommune.

Oppgaver knyttet til stillingen kan være

  • Individuelle samtaler:
    Migrasjonsrådgiver møter personer til samtale for å kartlegge hva personen lurer på. Sammen finner vi veien videre. Ofte veileder migrasjonsrådgiver videre til rett instans. Veiledningen tilpasses individuelt i forbindelse med tema og person.
  • Rådgiver:
    Migrasjonsrådgiver kan kontaktes av ulike kommunale virksomheter og frivillige lag og foreninger som måtte ha spørsmål knyttet til både enkeltsaker og tema innenfor migrasjonsfeltet i Larvik.
  • Dialogmøter/rundbordmøter/informasjonsmøter:
    Migrasjonsrådgiver kan bistå ulike virksomheter med å fasiliteter, organisere og gjennomføre ulike temamøter hvor målgruppen er personer med innvandrerbakgrunn.

Avtal tid

Migrasjonsrådgiver har ingen drop-in avtaler nå grunnet smittevern. Du må derfor avtale tid på forhånd.
Om du ønsker et møte med migrasjonsrågiver, Helene, må du gjøre en avtale på forhånd via telefon, WhatsApp eller Facebook.

 

Besøksadresse

Kontakt

  • Helene Gutterød Huseby Migrasjonsrådgiver
Til toppen