Migrasjonsrådgiver

Innhold

Migrasjonsrådgiver i Larvik kommune

I 2017 fikk Larvik kommune en egen migrasjons rådgiver. Stillingen er opprettet gjennom vedtak i Kommunestyret og plassert ved Larvik Læringssenter.

Migrasjonsrågivers funksjon

Larvik kommune har en migrasjonsrådgiver fordi vi ønsker at enkeltpersoner med innvandrerbakgrunn raskere kan få svar på spørsmål eller råd om hvor veien bør gå videre.

Det er stor variasjon i henvendelsene som kommer til migrasjonsrådgiveren. Det kan være alt fra spørsmål om hva innholdet i ulike brev betyr, hvilke type fritidstilbud som finnes i nærområdet, hvorfor skatt må betales, hvordan man kan få hjelp når det er problemer i samlivet eller utfordringer i livet generelt.

Ved å ha et lavterskeltilbud som migrasjonsrådgiver hjelper vi personer med å kunne rydde i utfordringer, og dermed fokusere på arbeid og utdanning. Ved å gi kvalitetssikret informasjon og råd om veien videre til rett hjelp, så er vi med på å inkludere folk i samfunnet og motvirke utenforskap.

Migrasjonsrådgiveren er også tilgjengelig for kommunale virksomheter og ansatte som ser behov for kontakt, både i enkeltsaker og som et ledd i å styrke informasjon om sine tjenester ut til personer med innvandrerbakgrunn i befolkningen vår.

Målgruppe

Alle innvandrere som bor i Larvik kommune.

Oppgaver knyttet til stillingen kan være

 • Individuelle samtaler:
  Migrasjonsrådgiver møter personer til samtale for å kartlegge hva personen lurer på. Sammen finner vi veien videre. Ofte veileder migrasjonsrådgiver videre til rett instans. Veiledningen tilpasses individuelt i forbindelse med tema og person. Tolk bestilles ved behov.
 • Rådgiver:
  Migrasjonsrådgiver kan kontaktes av ulike kommunale virksomheter og frivillige lag og foreninger som måtte ha spørsmål knyttet til både enkeltsaker og tema innenfor migrasjonsfeltet i Larvik.
 • Dialogmøter/rundbordmøter/informasjonsmøter:
  Migrasjonsrådgiver kan bistå ulike virksomheter med å fasiliteter, organisere og gjennomføre ulike temamøter hvor målgruppen er personer med innvandrerbakgrunn.

Avtal tid

Om du ønsker et møte med migrasjonsrågiver, Helene Gutterød Huseby, må du gjøre en avtale på forhånd via telefon, WhatsApp eller Facebook.
 • Telefon: 466 50 629
 • WhatsApp: 466 50 629
 • Viber: 466 50 629
 • Facebook: @migrasjonlarvik

 

Besøksadresse

Kontakt

 • Helene Gutterød Huseby Migrasjonsrådgiver
Til toppen