Om Fargespill Larvik

Innhold

Fargespill Larvik består av over 100 barn og ungdom fra hele verden!

Hva er Fargespill Larvik?

Fargespill Larvik et barne- og ungdomsprosjekt med fokus på kunst, kultur, inkludering og identitet. Hver uke møtes rundt 100 barn og unge fra Larvik for å skape
nye kunstneriske uttrykk med utgangspunkt i livsfase, historie og kultur.
Vårt mål er å skape respekt og forståelse for internasjonale stemmer og strømninger i Larvik, og å forebygge ved hjelp av et felles språk vi alle forstår; kunst.
Men Fargespill er ikke bare et kunstprosjekt, det er også en metode. Ved å lage forestillinger av møter mellom mennesker fra hele verden bygges det broer, kunnskap og forståelse mellom ulike kulturelle verdener. Filosofien vår handler ganske enkelt om å se hvert menneske som en ressurs, og vi spør «Hva kan du?» i stedet for «Hva kan du ikke?» eller «Hva mangler du?»

Fargespill Larvik er etter modell og sertifisering fra Fargespill i Bergen, som debuterte under Festspillene i 2004. Tilsvarende Fargespill-prosjekter drives i en rekke byer i Norge.
Fargespill er langt mer enn en forestilling. Det er snarere en overbevisning om at vi mennesker kan møtes som likeverdige, selv om vi kommer fra svært forskjellige kulturer.

Sponsorer og samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere til nettside.png

Kontakt

  • Jannicke Lille Haugen
Til toppen