COS på ulike språk

Innhold

Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), eller Trygghetssirkelen, skal bidra til å gi oss foreldre verktøy til bedre å forstå hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir, og hva vi kan gjøre for bedre å møte disse behovene.

Om kurset

På kurset følger vi en dvd som viser barn sammen med voksne på gode og mindre gode måter. Vi snakker sammen om det vi ser på klippene. Hvert kurs går over åtte uker, to timer hver gang.

Hva snakker vi om i kurset?

 • Hva er trygghetssirkelen?
 • Hvordan kan vi bruke sirkelen som modell i hverdagen?
 • Hvorfor er noen følelser vanskeligere å møte enn andre?
 • Hva trenger barn for å utvikle en følelsesmessig trygghet?
 • Hvilke foreldretyper kan være skadelige for barn, og hva skal til for å endre oss?
 • Hvorfor skal vi tenke time in, og ikke time out?

Les mer om Circle og security

Hvilke språk har vi kurs på?

Pr i dag har Larvik kommune tilbud til foreldre med barn i alderen 0-18 år på følgende språk:

 • Somali
 • Arabisk
 • Tigrinja
 • Polsk
 • Litauisk

Kontakt

Til toppen