Vil du bli lærling i Larvik kommune?

Innhold

Som lærling får du en fagutdanning gjennom lønnet praksis, bred erfaring og en god start på arbeidslivet.

Ansettelsesprosessen

Mars

  • Søknad sendes til Vigo, pr. 1. mars hvert år.
  • Opplæringskontoret mottar søknadene, og videresender til kommunen.

April/mai

  • Søkere på læreplasser innkalles til intervju via e-post.

Mai/juni

  • Tilbud om læreplasser sendes ut.
  • Alle som har søkt innen fristen får svar innen 1. juli
  • Kontrakten signeres digitalt med 8 dagers frist.

August

  • Oppstart læretid.
  • Lærekontrakter signeres elektronisk og sendes fylkeskommune for godkjenning.
  • Oppstart for alle nye lærlinger er medio august.

Søknadsfrist

1. mars hvert år

Send søknad

I søknaden ønsker vi at du skriver om deg selv, noe om hvilke tjenestesteder du kunne tenke deg å jobbe på og hvorfor. Dersom du har spesielle behov for tilrettelegging er det fint om du nevner dette kort.

Søknader som kommer inn etter fristen blir vurdert fortløpende dersom vi har ledige læreplasser i det faget.

Spørsmål?

Har du behov for mer informasjon, har spørsmål eller trenger hjelp, kan du kontakte: 

Lilly Lykke Ewel
T: 41275858 
E: Send e-post

Helen Regine Skuggedal Askeland
T:
98231433
E: Send e-post

Til toppen