Om Larvik lærlingkontor

Innhold

Larvik lærlingkontor skal jobbe for at ungdommer og utsatte unge i Larvik får tilbud om læreplasser både til ordinære og alternative utdannings- og kvalifiseringsløp, med mål om videre ansettelse i kommunen

Målet er å tilrettelegge for fleksible og individuelle opplæringsløp

Larvik lærlingkontor skal sikre helhetlig oppfølging av ungdom, voksen og være bindeleddet med arbeidssted i kommunen.

Det finnes ulike veier til fagbrev. Larvik kommune har flere muligheter for opplæring i bedrift.

Til toppen