Lærefag

Innhold

Her finner du informasjon om hvilke fagbrev Larvik kommune tilbyr.

Barne- og ungdomsfaget

En barne- og ungdomsarbeider jobber med å tilrettelegge og gjennomføre ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom. Målet er å styrke barn og unges selvfølelse og identitet.

Barne- og ungdomsarbeideren jobber med grupper og enkeltpersoner med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger i livet. Planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene gjøres med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon og for å fremme den enkeltes fysiske og psykiske helse. Aktivitetene kan være lek, drama, litteratur, sang og musikk, forming, friluftsaktiviteter eller daglige gjøremål som matlaging og husarbeid. Barne- og ungdomsarbeideren jobber i nært samarbeid med barn, ungdom, foresatte og kolleger.

Hvor kan du jobbe?

Barne- og ungdomsarbeideren jobber i alle arenaer der barn og ungdom ferdes. Eksempler er barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre forebyggende tiltak og i kommunale etater.

Personlige egenskaper

Som barne- og ungdomsarbeider er du interessert i å jobbe med barn og ungdom. Du må være åpen og samarbeidsvillig, være forståelsesfull og du må kunne kommunisere med mennesker i ulik livssituasjon og bakgrunn. Du må også kunne jobbe selvstendig og være ansvarsbevisst. Barne- og ungdomsarbeideren må ha kunnskap om mennesket og om hva som påvirker menneskers atferd og livssituasjon.

Tilsetting i stillingen krever tilfredsstillende politiattest i henhold til gjeldende lovverk.

Les mer om barne- og ungdomsarbeiderfaget

Helsearbeiderfaget

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse og sosialtjenesten. Helsefagarbeiderens viktigste oppgaver er behandling og rehabilitering, men også forebygging av sykdom hos pasienten. Som helsefagarbeider hjelper du pasienten eller klienten med daglige gjøremål, som personlig hygiene, klesskift og måltider, i tillegg til å gi behandling. Som helsefagarbeider har du en spennende og variert jobb som gir deg mange muligheter. Du kan arbeide med både yngre og eldre mennesker. Helsefagarbeider er et yrke for fremtiden.

Hvor kan du jobbe?

  • Helsefagarbeideren kan jobber ved:
  • Somatiske eller psykiatriske sykehus.
  • Ved barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger.
  • Ved alders- eller sykehjem.
  • I de hjemmebaserte tjenestene eller i kommunens helse- og sosialtjeneste.
  • Det finnes også private bedrifter som yter hjemmebaserte tjenester.

Som lærling jobber du i turnus. Dette innebærer arbeid på dagtid, kveldstid, i helger og på helligdager.

Personlige egenskaper

Som helsefagarbeider må du like å jobbe med mennesker. Du må kunne jobbe med mennesker som har ulik kulturell bakgrunn og ulik livssituasjon og som har forskjellige evner og muligheter for kommunikasjon. I tillegg må du kunne vise omsorg, vennlighet og respekt og ha gode samarbeidsevner, siden du i tillegg til pasienter og brukere også samarbeider med pårørende og andre yrkesgrupper. Evne til læring og omstilling er viktig.

Tilsetting i stilling krever tilfredsstillende politiattest i henhold til gjeldende lovverk.

Les mer om helsearbeiderfaget

Service- og administrasjonsfaget

Som service- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken bedrift du jobber i. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver. Noen oppgaver kan være å besvare epost og telefoner, enkel saksbehandling, regnskaps- og lønnsarbeid, planlegge arrangementer, kurs og konferanser.

Det er nødvendig med gode datakunnskaper, og kunnskap om de regelverk som gjelder for arbeidsgiver. Dette kan variere mye fra bransje til bransje.

Hvor kan du jobbe?

Som service- og administrasjonsmedarbeider kan du være ansatt i både offentlige og private virksomheter som har behov for å få utført kontorarbeid og administrative oppgaver. Du kan også være ansatt i service- og informasjonssentre, eller bedrifter som leier ut slike tjenester.

Personlige egenskaper

Som service- og administrasjonsmedarbeider må du kunne arbeide strukturert og effektivt. I perioder kan du oppleve tidspress og korte tidsfrister, og det er viktig å kunne håndtere dette. Du jobber i et serviceyrke og må like å hjelpe andre, både kolleger og kunder. Service- og administrasjonsmedarbeidere må også kunne uttrykke seg godt skriftlig og muntlig.

Les mer om service- og administrasjonsfaget

IT driftsfaget

Som IT-driftsteknikeren sørger du for stabile, sikre og gode IT-løsninger for arbeidsplassen.

Vanlige arbeidsoppgaver for IT-driftstekniker er å overvåke, drifte og feilsøke infrastrukturen (servere/nettverk) og hjelpe til med å videreutvikle bedriftens IT-systemer. I tillegg kan oppgaver være å installere og vedlikeholde forskjellige programvarer. Du må også kunne hjelpe og veilede de som skal bruke IT-systemene og dokumentere og lage rutiner for hvordan IT-systemene skal brukes

Hvor kan du jobbe?

Driftsteknikere kan jobbe både i offentlig og privat sektor, og i små og store bedrifter. Du kan være en del av en IT-avdeling på en stor arbeidsplass, eller som eneste IT-medarbeider i en liten bedrift.

Personlige egenskaper

Som IT-driftstekniker bør du være serviceinnstilt og løsningsorientert. Du må kunne samarbeide med andre og være flink til å kommunisere. I tillegg bør du være strukturert i arbeidet.

Les mer om IT-driftsfaget

Ernæringskokkfaget

En ernærings kokk har kunnskap om å tilpasse mat og retter etter ulike behov, allergier, intoleranser, livsstilssykdommer og i ulike livsfaser. Som ernærings kokk har du kunnskap om hvordan du kan lage dietter til dem som er syke, og hva man bør spise for å holde seg frisk.

Dette yrket handler mye om å glede dem du lager maten for, med fristende retter som kan gi positiv matopplevelser. Her blir det lagt opp til effektiv og hygienisk produksjon av store mengder mat.

Hvor kan du jobbe?

Som ernærings kokk kan du få jobb i private og offentlige institusjonskjøkken. Noen eksempler er helse- og sosialsektoren (sykehus, sykehjem), skolevesenet, fengselsvesenet eller Forsvaret, på boligplattformer og i kantiner.

Personlige egenskaper

En ernærings kokk bør være glad i å lage mat, være nøyaktig og strukturert, samt kunne jobbe effektivt og planmessig. Kokkeyrket kan være fysisk krevende og det vil være en fordel å være i god form. Det er viktig å ha gode samarbeidsevner.

Til toppen