Deltakerside

Innhold

Informasjon til deltakere ved Larvik Læringssenter.

Studentkort

Alle deltakere/elever på Larvik Læringssenter kan få studentkort. Kortet lages på vår avd. Voksenopplæring. 

Sted: Resepsjonen vår i etasje i Mølla, Hammergata 24. 

Parkering Mølla

Alle elever/deltakere ved Larvik Læringssenter kan opprette en parkeringsavtale med Micasa, dersom de har behov for parkering ved våre lokaler i Hammergata 24 (Mølla). Parkeringsavtalen koster 200,- pr. mnd. og gleder mandag-fredag i skoletiden. Dersom du ønsker en slik avtale, kan du gjøre følgende:

  • Gå på innstillinger på mobiltelefonen din og på mobilnett. Pass på at mobildata og roaming er slått på.
  • Last ned Micasa appen.  • Registrere navn, adresse, telefonnummer og bankkort i appen.
  • Deretter kommer du til oss i resepsjonen i 1. etasje i Mølla, slik at vi får registrert deg som elev i vårt systemet.
  • Så må du gå inn på appen igjen, velge andre produkter, Larvik, registrer kjøretøy for autopark med registreringsnummer og til slutt Saggården elev Larvik Læringssenter og fullfør.

Trenger du hjelp, så er det bare å ta kontakt med oss i resepsjonen!

Fraværsregler for introdeltakere

På Norskskolen forholder vi oss til introduksjonsloven og at deltakerne må ha et fulltidsprogram. Dette programmet må de delta i for å få utbetalt sin introduksjonsstønad. Lærer signerer på deltakernes personlige fremmøteskjema, som de får utlevert på NAV. Ved ikke gyldig fravær trekkes den enkelte økonomisk. Søknad om permisjon leveres til rådgiver på Flyktningkontoret.
Det er viktig at deltakere gir beskjed til læreren samme dag som de er syke/forhindret fra å møte opp. De kan ringe, sende sms eller sende en e-post til lærer om fraværet.

Fraværsregler for andre deltakere

Ved sykdom, eller dersom du har avtale hos lege/tannlege, må du gi beskjed til lærer.

Permisjon

Permisjonssøknad skal leveres 14 dager før ønsket permisjon. Vi minner om at ferie ikke er gyldig permisjonsgrunn.

Fraværs- og ordensreglement for Kombinasjonsklassen

Elever i Kombinasjonsklassen følger ordensreglement ved THVS. 

Til toppen