Deltakerside

Innhold

Informasjon til deltakere ved Larvik Læringssenter.

Studentkort

Alle deltakere/elever ved avd. Norskskolen og Voksenopplæring ved Larvik Læringssenter kan få studentkort. 

Sted: Resepsjonen vår i 1. etasje i Mølla Nord, Hammergata 24. 

Parkering Mølla

Dersom du er deltaker/elev ved Larvik Læringssenter, kan du inngå et parkeringsabonnement for parkering ved Mølla (Saggården Hammergata). Et abonnement hos Onepark koster 200,- pr. mnd., og er gyldig mandag til fredag kl. 08.00-16.00. Avtalen gjelder for 3 måneder av gangen og har 1 måneds oppsigelse. 
Onepark har IKKE en app som du kan bruke på telefonen, og du må derfor gå inn på denne linken for å inngå et parkeringsabonnement. 

Når du har åpnet linken må du:

  • Du må lage en profil inne på nettsiden
  • Deretter oppretter du en parkeringsavtale for Mølla Saggården
  • Gi beskjed til din kontaktlærer at du har opprettet en parkeringsavtale

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende parkeringsabonnementet. 

Fraværsregler for introdeltakere

På Norskskolen forholder vi oss til introduksjonsloven og at deltakerne må ha et fulltidsprogram. Dette programmet må de delta i for å få utbetalt sin introduksjonsstønad. Lærer signerer på deltakernes personlige fremmøteskjema, som de får utlevert på NAV. Ved ikke gyldig fravær trekkes den enkelte økonomisk. Søknad om permisjon leveres til rådgiver på Flyktningkontoret.
Det er viktig at deltakere gir beskjed til læreren samme dag som de er syke/forhindret fra å møte opp. De kan ringe, sende sms eller sende en e-post til lærer om fraværet.

Fraværsregler for andre deltakere

Ved sykdom, eller dersom du har avtale hos lege/tannlege, må du gi beskjed til lærer.

Permisjon

Permisjonssøknad skal leveres 14 dager før ønsket permisjon. Vi minner om at ferie ikke er gyldig permisjonsgrunn.

Fraværs- og ordensreglement for Kombinasjonsklassen

Elever i Kombinasjonsklassen følger ordensreglement ved THVS. 

Til toppen