Vil du bli ICDP-veileder? Nå starter nytt sertifiseringskurs!

Innhold

I mars starter det opp nytt sertifiseringskurs, og kurset er gratis. Maks antall deltakere er 10, og påmeldingsfrist er 15. mars.

Nye Foreldreveiledningskurs

International Child Development Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn
og unge. Programmet setter eksisterende forskning om barn og barns utvikling i system. Programmet er kultursensitivt, og i opplæringen av nye veiledere har vi i tillegg et sterkt fokus på hva barn og unge som vokser opp krysskulturelt har behov for av utviklingsstøtte.

Praktisk informasjon

Sted: Mølla Nord Hammergata 24, 3264 Larvik

Kursdager: 
3. og 4. juni
26. og 27. august
15. og 16. september

I tillegg til disse datoene blir det tre hele veiledningsdager når dere har startet med praksisgruppe. Veiledningsdagene er fordelt slik: Etter 4., 8., og 13.samling.

Tid: Teori- og veiledningsdager varer fra kl. 08.30 til kl. 15.00

Om sertifiseringskurset

Påmelding

Påmelding til ICDP sertifiseringskurs

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om sertifiseringskurset, kan du ta kontakt med Heidi Reif. 

T: 98 23 11 17
E: heidi.reif@larvik.kommune.no

Til toppen