Tverrfaglig samarbeid

Innhold

"Yrkespakken" er et undervisningsopplegg for minoritetsspråklige, som er utviklet i et tverrfaglig samarbeid.

Nyankomne flyktninger har fått ordinært arbeid, vært på bedrifts- og høgskolebesøk og fått språk- og arbeidstrening takket være et tverrfaglig samarbeid som har resultert i det metodiske undervisningsopplegget «Yrkespakken».
Et ressurshefte med oppgaver beskriver både prosess og innhold i opplegget. Erfaringene og læringen kan være nyttige og inspirerende for veiledere, lærere og andre som jobber med minoritetsspråklige. Innholdet i Yrkespakken har overføringsverdi til andre målgrupper, som for eksempel ungdom.

Et tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid bestående av NAV, næringsliv, Karrièresenteret, frivilligheten, Skatteetaten og Larvik Læringssenter, avd. Norskskolen, har samarbeidet om å sette deltakerne i stand til å ta informerte utdanning og yrkesvalg.
Kvalifiseringsaktivitetene i Yrkespakken tar utgangspunkt i deltakernes ressurser og forutsetninger for et meningsfylt og anerkjennende læringsmiljø. Det legges også til rette for sosiale og faglige arenaer, hvor deltakerne skaper nyttige nettverk for videre integrering og inkludering i arbeidslivet. Grunnverdien i arbeidet er å møte deltakerne som ressurser og ha et mulighets- og fremtidsfokus, da dette skaper et sterkt fundament for refleksjon, læring og mestring.

Last ned ressurshefte og oppgavesamling

Til toppen