Sertifisering av ledere for nytt ungdomskurs

Innhold

Barneverntjenesten i Larvik og Larvik Læringssenter har i samarbeid utviklet et kurs for ungdom med erfaring fra å bo i fosterhjem og på institusjon.

Sertifisering april.jpg

Denne våren har det blitt arrangert sertifiseringskurs for ledere av ungdomskurset, hvor 2 ansatte fra barneverntjenesten og 2 unge voksne, som selv har hatt erfaring fra å vokse opp i fosterhjem, har deltatt. Siste teoretiske kursdag er gjennomført - nå gjenstår det kun å holde et ungdomskurs selv, før de blir sertifiserte kursholdere. 
Kursledere for sertifiseringskurs har vært Heidi Reif, Sandra Mars og Kjell Østby. Praktisk ansvarlig har vært Monica Aaserud.

Om kurset

Yes, we can! er et kurs for ungdom med erfaring fra å bo i fosterhjem og institusjon. Kurset er utviklet av barneverntjenesten i Larvik og Larvik Læringssenter og er rettet mot aldersgruppen 16-23 år. Kurset har som mål å bevisstgjøre ungdommene på deres skjulte ressurser, og fokuserer på muligheter fremfor begrensninger. Det legges også vekt på å normalisere følelser og stressreaksjoner, samt å bevisstgjøre ungdommene på ressurser fra sin egen oppvekst. 
Kurset er en kombinasjon av temasamlinger og aktiviteter, og går over 6 hele dager der de siste to dagene er med overnatting.
Ungdommene rekrutteres via barneverntjenesten og kurset starter opp i september.

Kurset har blitt gjennomført som en pilot, og det med gode tilbakemeldinger.

Kontakt

Har du spørsmål vedrørende kurset, ta kontakt med: 

Monica Aaserud
Barneverntjenesten i Larvik
T: 982 31 976
E: monica.aaserud@larvik.kommune.no

Til toppen