Oppmelding til privatisteksamen

Frist for å søke om privatisteksamen er 15. februar 2020! Ta kontakt for spørsmål eller om du ønsker å søke.

Norskskolen_undervisning.jpg

Voksne som oppfyller vilkårene i opplæringslovens 4A-1 har rett til grunnskoleopplæring eller til å ta grunnskolefag som privatist.
Frist for å søke om privatisteksamen er 15. februar 2020. 

Ta kontakt med Larvik Læringssenter, avd. Voksenopplæringen ved Ingeborg Kulseng, på telefon 98 25 32 99.

Til toppen