Nytt ICDP-veilederkurs

Innhold

Har du lyst til å bli ICDP-veileder? Nå starter det nytt sertifiseringskurs i Larvik kommune, og det er fremdeles ledige plasser!

Bilde Til Nettside

Hva er ICDP

International Child Development Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. ICDP-programmet ble utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved Universitetet i Oslo. ICDP-programmet er anerkjent og benyttet av bla Unicef og WHO.  Det holdes ICDP kurs i mange land i verden da det bygger på hva alle barn trenger for å få en oppvekst med trygghet og mestring.

Gjennomføring av kurs

  • To sertifiserte veiledere holder kurset sammen. En veileder med norsk språkbakgrunn og en med annen språkbakgrunn. Kurset holdes på foreldrenes eget språk når foreldrene ikke kan godt nok norsk til å diskutere og reflektere på norsk.
  • Veilederne rekrutterer 5-8 foreldre.
  • Veilederne følger en strukturert plan for hvert møte. Innholdet innenfor hvert tema kan varieres etter gruppa.
  • Veilederne skal ikke instruere, men ta inn nytt tema og få til bevisstgjøring og refleksjon i gruppa. Det er viktig å hente frem foreldrenes egne ressurser.
  • Veilederne bruker filmklipp, rollespill, oppgaver mm til å skape refleksjoner og diskusjoner av nye tema.
  • Temaene bygger på 3 dialoger (temaer), basert på 8 tema for godt samspill.

I Larvik kommune har vi valgt å ha 13 samlinger istedenfor 12. Siste samling handler om å bygge bro mellom barnevern og foreldre.  Barnevernet har ansvar for denne samlingen, sammen med veilederne.

Praktisk informasjon

Kurssted: Sachnowitzvei 12, i kantinerommet 3. etasje.

Datoer for kurset er:
21. og 22. oktober
18. og 19.november
6. og 7. januar

Tidspunkt: kl. 8.30 – 15.00

I tillegg kommer tre hele veiledningsdager når du har begynt med praksisgruppen som vi bestemmer sammen. Du skal også ha praksis i en foreldregruppe.

Viktig informasjon

  • Jobber du i Larvik kommune må du gi dette til din leder slik at hun/han er klar over tidsbruken av sertifiseringen. Kurset er gratis. Bruk av tid utover egen arbeidstid må avklares med egen leder.
  • Som sertifisert kursholder kan du bli spurt om å holde nye kurs når du er ferdig sertifisert. Holdes kurset i arbeidstiden vil dette inngå som ordinært arbeid. Holdes kurset på kveldstid eller helg, vil du få et fast honorar.
  • Hvis du ikke er ansatt i Larvik kommune, men bor i kommunen, kan du få kurset gratis. Praksisen får du ikke betalt for, det er en del av sertifiseringen, men når du er ferdig sertifisert kan du bli spurt om å holde kurs for kommunen. Da får du et fast honorar.
  • Hvis du kommer fra en annen kommune, ta kontakt.

Kontaktinformasjon

Mehdiya Mikail Sereroy
mehdiyamikail@yahoo.no
952 48 386

Trine Nordrum
trine.nordrum@larvik.kommune.no
459 19 790

Til toppen