Nye nasjonale koronatiltak

Innhold

Regjeringen innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron.

Covid 19 733X412

Alle nye nasjonale påbud og anbefalinger trer i kraft klokka 24 natt til torsdag 9. desember. De varer i fire uker – men vil bli vurdert på nytt etter to uker.

Nye nasjonale råd og anbefalinger

  • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
  • Påbud om bruk av munnbind alle steder hvor det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand.
  • Anbefalingen gjelder ikke barn i barnehager og barneskoler. Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.
  • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.
  • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
  • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
  • Treff andre utendørs når det er mulig.
  • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.
  • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer innendørs. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.
  • Maksimalt 50 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
For mer informasjon om påbud og anbefalinger

Har du spørsmål?

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med vår migrasjonsrådgiver, Helene, på:

Telefon: 466 50 629
E-post: helene.huseby@larvik.kommune.no
Facebook: @migrasjonlarvik
WhatsApp: 466 50 629

Til toppen