Lærlinger i Larvik kommune

Innhold

Fra 1. januar 2023 er lærlingeordningen og Larvik Lærlingkontor i Larvik kommune flyttet over til Larvik Læringssenter.

Larvik Lærlingkontor

Om ordningen

Larvik kommune har i tillegg mottatt prosjektmidler fra Vestfold og Telemark fylkeskommune gjennom tilskuddsordningen «Forsterket innsats og samarbeid for inkludering» for å opprette det som skal hete Larvik Lærlingkontor. Dette er et prosjekt som går over 4 år, og formålet er blant annet å gjøre det enklere og finne fram til den kommunale lærlingeordningen for de som ønsker seg en læreplass i kommunen. Det er samtidig et mål å få flere lærebedrifter internt i kommunen.

Kontakt

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med oss:

Lilly Lykke Ewel
T: 412 75 858
E: lilly.lykke@larvik.kommune.no

Helen Regine Skuggedal
T: 982 31 433
E: helen.regine.skuggedal.askeland@larvik.kommune.no

Til toppen