Integrerings- og mangfoldsdirektoratet på besøk

Innhold

Mandag 4. desember fikk Larvik Læringssenter besøk av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Mann filmer lærer som har digital undervisning

Agendaen for besøket var å filme innhold til en fagressurs som kalles “kompetansepakke”. Denne skal publiseres i januar 2024. Kompetansepakken skal handle om fleksibel og arbeidsrettet norskopplæring, og gjøres på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Bakgrunnen for kompetansepakken er at flere kommuner skal innrette mer fleksible og arbeidsrettede norskopplæringstilbud. Larvik brukes som en eksempelkommune for hvordan dette kan gjøres. 

Ser til Larvik

- Larvik er en kommune som over flere år har fått innvilget midler fra blant annet IMDi for å videreutvikle nye løsninger for norskopplæring, og de har hatt stor suksess med mange av prosjektene. Det har selvsagt blitt lagt merke til, og er en grunn til at vi har spurt Larvik om å være en eksempelkommune sier Maria Skotheim, seniorrådgiver for avdeling kvalifisering og arbeidsliv i IMDi.

IMDi har i mange år hatt et godt samarbeid med Larvik Læringssenter. Vi har i 17 år hatt ulike prosjekter driftet av IMDi-midler, og i 2023 er det fire aktive IMDi-prosjekter på Larvik Læringssenter. Mange av de tidligere prosjektene har blitt en del av den daglige driften i Larvik, blant annet samfunnskunnskap med skjermtolking og bransjekurs. 

Larvik Læringssenter får stadig besøk av voksenopplæringer fra andre deler av landet. Fredag 1. desember var Helsfyr voksenopplæring på besøk. De er landets største voksenopplæring og kom til Larvik for å lære mer om hvordan det er mulig å tilby fleksibel og tilpasset norsk- og samfunnskunnskapsopplæring.

Digitale løsninger

Skotheim fra IMDI fremhever også at Larvik Læringssenter har bidratt med å ta initiativ til digitale løsninger som gjør at deltakere som har behov for det, kan få fleksible løp. Larvik Læringssenter har nå  en avtale med Fyresdal kommune om et digitalt undervisningstilbud, som ikke har eget voksenopplæringssenter.

Målet med kompetansepakken er, ifølge Skotheim, at flere kommuner skal gjøre det samme som Larvik Læringssenter.
-Vi ønsker at store sentre skal oppskalere og videreutvikle sine digitale kurstilbud. Det betyr at vi også ønsker at flere kommuner skal gjøre som Fyresdal, nemlig kjøpe tjenester fra større sentre. Det er ikke nødvendig å bygge opp spisskompetanse i hver enkelt kommune, men heller bruke større aktører, som for eksempel Larvik Læringssenter, som er gode på digital norskopplæring. Målet er at alle landets kommuner skal innrette norskopplæringstilbudet mer fleksibelt og arbeidsrettet.

Bilde av Maria Skotheim fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Larvik Læringssenter er flinke til å fornye seg, og det er også derfor de får prosjektmidler år etter år.

Brukertall

Norskskolen: 500 deltakere

Voksenopplæring: 150 deltakere

Tolketjenesten: Ca. 8000  tolkeoppdrag i 2023

Migrasjon og kultur:  Ca 2000 deltakere tilknyttet ulike tjenester i avdelingen.

Larvik lærlingkontor: Ca. 60 lærlinger 

Til toppen