Informasjon til Tolketjenestens oppdragsgivere

Innhold

Tolketjenesten har mange tolker som daglig utfører tolkeoppdrag på forskjellige steder i kommunen. Grunnet økende smitte minner vi om viktigheten av å overholde gjeldene smittevernregler.

Tolking

Tiltak

For å kunne overholde gjeldene smittevernregler, anbefaler vi følgende:

  1. Bestill telefontolk for alle typer samtale, i den graden det lar seg gjøre.
  2. Bestill fremmøtetolk kun der det er helt nødvendig.

Ved fremmøtetolking skal møterommet være stort nok, slik at 1 meters avstand mellom deltakere blir overholdt. Møtearrangør har ansvar for ivaretakelse av smittevernreglene.

Bestille tolketjeneste

Spørsmål

Har du spørsmål, ta kontakt med: 

Dersom det er noe mer du lurer på i forbindelse med bestilling av tolk eller planlegging av fremmøtetolking, ta kontakt med oss: 

M: 33 17 38 61
E: tolkebestilling@tolklarvik.no

Til toppen