Informasjon om økt satsning på fjerntolking

Innhold

Avd. Tolketjenesten ønsker å informere alle tolkebrukere i Larvik kommune om at vi nå satser mer på fjerntolking, framfor fremmøtetolk, der det er forsvarlig.

Tolking

Fjerntolking

Bruk av fjerntolk (telefon- og skjermtolk), framfor fremmøtetolk, er nødvendig for at vi som kommune skal kunne dekke behovet for tolk med minst mulig kostnader, samt at det vil gi oss mulighet til å benytte tolker som befinner seg andre steder i landet.

Satsning på fjerntolking er også nødvendig for å kunne skaffe flest mulig kvalifiserte tolker til oppdragene. Med kvalifiserte tolker menes tolker som oppfyller krav for å bli oppført i  Tolkeregisteret

Kommende tolkelov, “Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk” mv-Tolkeloven, vil pålegge offentlige organer krav om å bruke kvalifisert tolk når det foreligger et ansvar om å bruke tolk jfr.§ § 6, 7. Fjerntolking er blant satsingsområdene i lovforslaget for å imøtekomme kravene i loven og sikre tilgangen til tolker med formell kompetanse.

Det er allerede en god del av våre oppdragsgivere som benytter fjerntolking til sine avtaler, der det er behov for tolk. Mange av disse gir oss gode tilbakemeldinger.

Mer informasjon om tolkeformene, samt veiledere

Dersom du allikevel, i noen tilfeller, vurderer det slik at det bør brukes fremmøtetolk, ber vi om at det presiseres i bestillingen.
Om dette ikke er presisert i bestillingen, og Tolketjenesten anser oppdraget som at det egner seg for bruk av fjerntolking, vil vi vurdere å gjøre om tolkeformen.

Tolketjenesten kan også være behjelpelig dersom du som saksbehandler/tolkebruker ønsker mer kunnskap om hvordan du kan best mulig tilrettelegge for denne type tolking, slik at møtet med bruk av fjerntolk blir gjennomført på en god måte.

Til toppen