ICDP nettverkssamling - "Foreldre og følelser"

Innhold

4.desember var 10 ICDP-veiledere fra Larvik kommune på en nettverkssamling i Drammen, hvor de fikk kompetansepåfyll fra psykologene Hedvig Montgomery og Arne Jørgen Kjosbakken.

Family Walking On Path 1682497

"Foreldre og følelser" var tittelen på dagen, som handlet om hvordan ICDP-veiledere kan møte foreldre med sterke følelser. I tillegg ble den nasjonale strategien for foreldrestøtte presentert av Stein Roness, fagansvarlig i spisskompetansemiljøet i Bufetat region Sør.

Nasjonal strategi for foreldrestøtte

Trygge foreldre - trygge barn (2018-2021) er den nasjonale strategien for foreldrestøtte ut til kommunene, og den første strategi for foreldrestøtte i Norge.

Det er fire ulike departementer som står bak strategien, og fem ministre har undertegnet.  34 tiltak, der ICDP konkret er nevnt i fire av tiltakene.  Det er ca 40 ulike treff i strategien på ICDP.

Veldig kort oppsummert: Det skal gis litt støtte til de foreldrene som trenger litt, og mer til de som trenger mer. Foreldre skal vite hvor de kan gå når de trenger hjelp.  De ulike instansene skal vite om de ulike foreldrestøttende tiltakene i kommunen.  Det skal ikke være forbundet med skam å spørre om hjelp.

De fire tiltakene med ICDP som er presentert i den nasjonale strategien:

  • ICDP i krisesentrene
  • Pappa i fengsel
  • Foreldre som er bekymret for at ungene deres blir radikalisert tiltak 19
  • Foreldreveiledning basert på ICDP i introduksjonsprogrammet

Nyttige ICDP linker

foreldrehverdag.no er en nettside rettet mot foreldre og andre som jobber med foreldreveiledning. Den er basert på ICDP og skal gi kvalitetssikrede råd og senke terskelen for å søke hjelp.  Foreldre og andre kan søke seg inn på alder.

Tre nye filmer som også skal senke terskelen for å søke hjelp ligger på Bufdir sine sider.

Til toppen