Faglig påfyll for ansatte og frilanstolker ved Tolketjenesten.

Innhold

Torsdag 11. februar holdt Jessica P. B. Hansen, stipendiat ved MultiLing - Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo, presentasjon om tolking via video for ansatte og frilanstolker ved Tolketjenesten.

Tolking Via Video

Ansatte ved vår avdeling Tolketjenesten, flere av frilanstolkene og virksomhetsleder for Larvik Læringssenter gjennomførte torsdag 11. februar en 2 timers digital økt med faglig påfyll om tolking via video. 

Fagansvarlig for møtet var Jessica P. B. Hansen, som er stipendiat ved MultiLing - Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo. Jessica har en master i retorikk og språklig kommunikasjon, og har skrevet om videomediert tolking i sykehussamtaler. Hun har også forsket på videomediert tolking i sykehussamtaler de siste tre årene, som en del av doktorgradsprosjektet sitt.

Videoteknologi anses for å være en måte å sikre tilgang til kvalifiserte tolker og å sikre effektivitet, men det er viktig å tenke på hvordan det kan tilrettelegges for at videomedierte samtaler gir en god samhandlingsrom for god tolking og for ivaretakelse av tolkens yrkesetiske regler. Samtidig hvordan tolken til enhver tid få oversikt over situasjonen for å kunne tolke alt som kommer til uttrykk.

Foredragsholder problematiserte noen tolkesamtaler ved bruk av tegninger av autentiske legekonsultasjoner, hvor tolk har vært brukt via video. Der fikk deltakerne se hvordan tolken i mange av samtalene er prisgitt hvilken kompetanse tolkebrukeren har i bruk av tolk. Det kom også godt frem hvilken bevissthet tolkebrukeren bør ha for å tilrettelegge settingen, slik at tolken sikres oversikt over situasjonen via skjermen.

En lærerik og nyttig økt!

Til toppen