Tidlig eller utsatt skolestart

Innhold

Barn utvikler seg i ulikt tempo. Foresatte kan i noen tilfeller lure på om det vil være hensiktsmessig å la barnet begynne på skolen ett år før ordinær skolestart eller ett år etter ordinær skolestart.

Foresatte vurderer

Foresatte som vurderer fremskutt eller utsatt skolestart for sitt barn, må drøfte dette med barnehagen og sende søknad til Fellesfunksjon oppvekst og kvalifisering.

Henvisning

Barnehagen tar deretter ansvar for henvisning til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Foresatte kan også selv kontakte PPT. PPT vil etter søknad og henvisning foreta en sakkyndig utredning av barnets modenhet.

Utredning

Den sakkyndige utredningen gjøres på grunnlag av:

  • pedagogisk rapport fra barnehagen
  • samtale med foresatte
  • samtale med barnehagens personale
  • samtale med barnet
  • observasjon i barnehagen
  • kartlegginger

Frist

Søknad om fremskutt skolestart må sendes innen 1. januar det året barnet eventuelt skal begynne på skolen.

Søknad om utsatt skolestart må sendes innen 1. januar i kalenderåret barnet fyller seks år.

Søknaden sendes

Til toppen