Tidlig eller utsatt skolestart

Innhold

Barn har rett og plikt til skolegang, og starter på 1. trinn det kalenderåret de fyller 6 år. I særlige tilfeller kan det søkes om utsatt eller fremskutt skolestart.

Opplæringen skal være tilpasset barnets evner og forutsetninger og skal legge grunnlag for faglig og sosial mestring, jf. Opplæringslova § 1-3. Skolen skal gi barn en så god skolestart som mulig, uavhengig av barnets individuelle forutsetninger. På dette grunnlaget anbefaler derfor Larvik kommune og Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) generelt at barn begynner på skolen det kalenderåret de fyller 6 år.
 

Foresatte vurderer

Foresatte som vurderer fremskutt eller utsatt skolestart for sitt barn, må drøfte dette med barnehagen og sende søknad om skoleplass. 

Henvisning

Barnehagen skriver henvisning til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i samarbeid med foresatte. PPT vil utarbeide en sakkyndig vurdering.

Saksgang

PPT utarbeider sakkyndige vurderingen på grunnlag av:

  • pedagogisk rapport fra barnehagen
  • samtale med foresatte
  • samtale med barnehagens personale
  • samtale med barnet
  • observasjon i barnehagen
  • kartlegginger

Virksomhet skole mottar søknaden og skriver vedtak.

Frist

Søknad om fremskutt / utsatt skolestart sendes i god før skolestart. 

Til toppen