Samisk opplæring

Innhold

Vil du at ditt barn skal ha opplæring i samisk som første- eller andrespråk må du sende inn søknadsskjema. Er du elev på ungdomsskolen kan du sende inn søknad selv.

Samiske barn har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet. 

Du som er elev velger hvilket av de tre samiske språkene du ønsker opplæring i. 

  • Sørsamisk
  • Nordsamisk
  • Lulesamisk

Den samiske opplæringen blir gitt som førstespråk eller andrespråk. Samisk som andrespråk har ulike læreplaner som er tilpasset elevenes språkferdigheter ved oppstart.

Fordelen er at alle barn som ønsker å lære samisk får mulighet til det, uansett hvor gamle de er eller når de ønsker å starte opplæringen i samisk. På barneskolen bestemmer foresatte om barna skal lære seg samisk, mens det er ungdommen selv som bestemmer dette fra og med 8. trinn.

Søknad om samisk opplæring

Elever med samisk slekt kan når som helst i sitt skoleforløp starte med samisk opplæring. Når vi har mottatt søknaden vil skolen legge til rette for at samisk opplæring kan starte. Har du flere barn, må du sende inn ett skjema for hvert barn.

Opphør av samisk opplæring

Du bruker søknadsskjemaet når du ønsker å avslutte samiskopplæringen. 

Samisk som første- og andrespråk

Samisk som førstespråk er for elever som har samisk som morsmål. 

Samisk som andrespråk

  • Elever som velger samisk som andrespråk, samisk 2, starter oftest med samisk i 1. klasse, eller tidlig i 2. klasse. 
  • Elever som velger samisk som andrespråk, samisk 3, starter oftest med opplæring i samisk underveis i grunnopplæringen.  Denne planen er nivåbasert, slik at elever fra ulike trinn kan følge samme nivå.

Elever som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk, er fritatt for fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag, men har rett til å velge dette dersom de ønsker det. Du kan også få fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Samisk opplæring i Larvikskolen

Elever som har rett til opplæring i samisk har rett til alternativ form når opplæringen ikke kan bli gitt av egnet undervisningspersonale ved skolen, jf. opplæringslovens § 6-2 femte ledd og forskrift til  opplæringsloven § 7-1. 

Til toppen