Overgang til videregående

Innhold

8. – 10. trinn

Rådgiver/lærer for utdanningsvalg informerer elevene om videregående skoles struktur og studieretninger.

9. trinn

 • Besøksdager på videregående skole.
 • Rett kursvalg: elevene velger to utdanningsvalg, 2 dager.

10. trinn - Høst

 • Besøksdag på videregående skole, 1 dag.
 • Informasjonsmøte på videregående skole for foreldre og elev.
 • Enkeltelever med ønske om besøk på videregående skole.
 • Besøk på videregående skole utenfor kommunen – koordineres av rådgiver på ungdomstrinnet.
 • Møte med foreldre/elev/rådgiver før valg til videregående.

10. trinn - Vår

 • Alle elever får MinID i løpet av januar, denne brukes i søkeprosessen.
 • Samarbeidsmøter mellom foreldre/ungdomsskole/videregående skole/PPT i kommunen og fylket for elever med spesialpedagogiske behov.
 • Elever med spesialpedagogiske behov søker videregående innen 1.2. eller 1.3 avhengig av paragraf de søkes inn på.
 • Elever søker videregående skole innen 1.3.
 • Søkingen foregår på skolen i samarbeid med rådgiver.
 • Melding om videregående skole primo juli. 
  NB! Elevene må bekrefte i løpet av 8 dager!

10. trinn - NAV informerer

 • Representanter fra NAV besøker alle på 10. trinn i august/september og i januar/februar.
 • Representanter fra NAV deltar på foreldremøtene for 10. trinn på THVGS i september/oktober/november.
 • Hensikten er å informere og realitets orientere elever og foreldre om arbeidsmarkedets behov, konsekvenser av å ikke gjennomføre videregående skole og konsekvenser av arbeidsledighet. Man ønsker også å oppnå refleksjon og større bevissthet rundt yrkesvalg.

Høst 1. trinn videregående

 • Rådgiver følger opp elevene. 
Til toppen