Newton Larvik

Innhold

Newton Larvik er en felles læringsarena for skolebarn i Larvik. Her tilbyr vi praktisk undervisning i matematikk, naturfag og teknologi. Vi har som mål at de som besøker Newton skal ha stort læringsutbytte og gode læringsopplevelser. Realfag er viktig og gøy!

Mål

Målet er å bidra til å styrke realfag og teknologiske fag i skolen i tråd med læreplanene.
Mer praktisk læring og flere spennende oppgaver for elevene skal stimulere til bedre mestring. Dette sees som et ledd i en større realfagsatsing i Larvik og Vestfold – og vi ønsker å sette et godt fotavtrykk for fremtiden. Newton Larvik skal gjøre det lettere og mer interessant for dagens unge å velge realfaglige og teknologiske utdanningsveier.

Newton Larviks nettside
Til toppen