Larviksmodellen – slik hever vi vår digitale kompetanse

Innhold

Larviksmodellen er oppskriften på hvordan vi kan øke kompetansen til lærere i bruken av digitale læremidler.

Larviksmodellen

Endringer i skolen er en prosess som kan ta veldig lang tid. Men trenger det egentlig det? Ikke ifølge Larviksmodellen.

Skoleåret 2021/2022 hadde Larvik kommune et samarbeid med Universitetet i Oslo og deres enhet forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen (FIKS).

Sammen utviklet de en modell for å heve kompetansen i bruk av digitale læremidler og digitale verktøy. Metoden fikk navnet Larviksmodellen. Utviklingen bygget på et behov i Larvikskolen, for å videreutvikle den digital kompetansen og for å nå de målene som finnes i Larvik kommunes strategi og tiltaksplan.

500 lærere på workshoper

Høsten 2021 arrangerte Øystein Gilje fra Universitetet i Oslo/FIKS, sammen med digitalpedagoger og andre ansatte i Larvik kommune fem workshoper. De 35 digitalpedagogene valgte ut temaene til workshopene etter kartlegging ved egen skole. Hovedtemaene ble; programmering, omvendt undervisning, Google Workspace, spillpedagogikk og tilpasset undervisning.

500 lærerne fra Larvikskolen meldte seg på workshopene. De valgte selv hvilken workshop de ville delta på. I hver workshop var lærerne delaktige og ikke passive mottakere, de fikk praktiske oppgaver de måtte utføre i mellom de ulike samlingene.

De fem workshopene fikk tidlig i prosessen en leder som var et kommunikasjonsledd mellom FIKS og gruppene. Selve gjennomføringen av workshopene var på fem ulike skoler, og det var viktig med oversikt over logistikk og tilrettelegging.

9 av 10 lærere økte kompetansen

Etter workshopene delte lærerne sin nye kunnskap med kolleger på egen skole. 9 av 10 av lærerne meldte at kompetansen deres hadde økt noe eller betraktelig etter gjennomføring av prosessen.

Jeg har fått mer inspirasjon og ideer til hvordan å utføre annerledes undervisning – Lærer som deltok på workshop

Larviksmodellen Cecilie
Larviksmodellen Sal

Larviksmodellen vekker oppmerksomhet

Digitalpedagogene Cecilie Warholm Ferraiolo og Henrik Instebø fra Larvik kommune har sammen med professor fra Universitetet i Oslo/FIKS, Øystein Gilje presentert Larviksmodellen flere steder i landet, blant annet på NKUL, Norges største samlingsplass for bruk av teknologi i skolen.

Larvik kommune har også fått flere henvendelser fra andre kommuner for å fortelle om Larviksmodellen. Vi har også prata om Larviksmodellen på Arendalsuka.

Vil du vite mer om Larviksmodellen?

Ta kontakt med oss, da vel!

Du kan også høre podkast-episoden om Larviksmodellen i Norges største skolepodkast, Et bedre skole-Norge:

Larviksmodellen i podkasten Et bedre skole-Norge
Til toppen