Digitale verktøy

Innhold

Smart digital skolehverdag.

Historien bak

Fra august 2017 fikk alle elevene i Larvikskolen tilgang til en personlig digital enhet. nettbrett og relevante apper og tjenester. Lærere skal ha god kunnskap og gode ferdigheter i bruk, og lærerne skal ha et bevisst forhold til klasseledelse i teknologirike omgivelser. Det er fokus på kildekritikk og nettvett. Elevene skal ha en smart bruk av digitale verktøy, der dette er hensiktsmessig for læring. Alle klasserom og relevante fellesrom har god trådløs dekning.

Målet er at elevene lærer mer, at de får en opplæring som gjør dem rustet til en stadig mer digital nåtid og fortid og at man bruker teknologi for å nå målene i eksisterende læreplan.

Personvern og nettvett

Larvik kommune har et stort fokus på personvern. Vi har utført risiko- og sårbarhetsanalyser og har databehandleravtaler på alle tjenester. Årlig gjennomgår vi dette.

Alle lærere har lært om personvern i forbindelse med kurs og opplæring på skolene. Lærerne er bevisste det spesielle ansvaret som ligger i bruken av Googles siden det nå er en av verdens største leverandører av teknologiske tjenester på privatmarkedet. Vårt samarbeid med Google er kontrollert av databehandleravtaler og elevene har tidsbegrensede brukerkontoer som slettes når elevene slutter på skolen.

Fra skoleåret 2017/ 18 er det jevnlige aktiviteter på alle skoler der nettvett er tema.

Når foreldre logger på Visma, vil du på elevsiden finne informasjon om datasystemer og personvern.

Verktøy

Vi bruker nettbrett fra Apple og kontorpakken G Suite for Education.
Alle nettbrett er administrert av oss. Det betyr at vi velger hvilke apper som ligger der. Det er kjøpt inn en pakke med apper som består av kontor-apper fra Google, iLife fra Apple og andre utvalgte apper som vi mener støtter læringen til elevene. Regelen er at lærerne har alle apper som elevene har.

Nå kan eleven selv laste ned skolelydbøkene rett til sitt nettbrett – gratis. På nettbrettet til elevene ligger det en app som heter Lydhør som laster inn skolelydbøkene.

Følgende digitale tjeneste er tilgjengelige for elever og lærere i Larvik:

  • Feide
  • G Suite for Education
  • Salaby + Skolestudio
  • Clue (8. til 10. trinn)
  • Kartleggeren (5. til 10. trinn)
  • Intowords
  • Campus inkrement

Nettbrettene leveres med et cover som tåler en trøkk. Alle skoler har tastatur til et trinn som kan brukes etter behov. Alle elever får eget headset ved skolestart 1. trinn. 
Elevene disponerer digital enhet hele skoleåret, 1.-7. trinn iPad og Chromebook 8.-10.

Elevenes startside til mail, dokumenter og klasserom

Lærernes og ledernes kompetanse

Helt avgjørende for om nettbrett blir et vellykket verktøy i Larvikskolen, er om lærerne klarer å anvende verktøyene godt i undervisningen. Vi har jobbet systematisk og bruke mye ressurser på dette.

Den viktigste måten vi har gjort dette på, er at vi har etablert et system der vi har minst en d-pedagog på alle skolene. 

Betydelige innsats gjøres også for å forankre dette i skoleledelsen. Dette er tema på de fleste ledermøter og vi har egne samlinger der økt læring med digitale verktøy er tema. Arbeidet er også forankret i kvalitetsarbeidet på skolene ved bruk av verktøyet Insight.

D-pedagogene har arrangert kurs på skoler, og det har vært andre felles aktiviteter. Dette fortsetter vi med jevnlig.

En fremtidsrettet skole

Digital enhet i skolen er ikke lenger fremtidens skole. Dette er verktøy som finnes i de fleste hjem, det skulle bare mangle om ikke skolen også kan utnytte teknologien. Det er fremtidsrettet å satse på denne teknologien. Elevene får flere muligheter til å lykkes. Vi kaller det som nå skjer "Det digitale hamskiftet i skolen".

Til toppen