Leksehjelp

Innhold

Tilbud om hjelp til lekser på skolen.

Formål med leksehjelp

Formålet med leksehjelpen er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, opplevelse av mestring og gode rammer for selvstendig arbeid.

Leksehjelpen er ikke en del av opplæringen til eleven, men skal sees i sammenheng med opplæringen. Leksehjelpen skal også medvirke til å utjamne sosial ulikheter.

Målgruppe

Alle elever på grunnskolen har rett til leksehjelp. Skolene skal tilby gratis leksehjelp, hvilke trinn den enkelte skole gir tilbud om leksehjelp kan variere. På skolens hjemmesider står det mer ordningen.

Vi tilbyr

Det skal tilbys leksehjelp med til sammen åtte timer hver uke til elever i grunnskolen og timene fordeles fritt på trinnene.

Hvis leksehjelpen er en del av skolefritidsordningen, må foreldrebetalingen reduseres for å tilfredsstille kravet til at tilbudet om leksehjelp skal være gratis.
Hvis kommunen i regi av skolefritidsordningen tilbyr flere timer med leksehjelp enn det som følger av opplæringsloven, kan kommunen ta betalt for disse timene av foreldrene som en del av foreldrebetalingen.

Slik søker du

Ta kontakt med den enkelte skole.

Bemanning

Leksehjelpordningen skal ha en forsvarlig bemanning, men det er ikke krav om å bruke personale med pedagogisk utdannelse.

Til toppen