Svømmeopplæring ute krever ikke samtykke

I den nye læreplanen for kroppsøving er svømmeopplæring ute en del av kompetansemålene etter 2., 4., 7. og 10. trinn. Trygg ferdsel ved vann, svømming, selvberging og livredning ute i naturen er sentralt i faget.

Når svømmeopplæringen ute er en del av faget kroppsøving skal ikke foresatte samtykke. 

Fra skoleåret 20/21 blir det ikke lenger innhentet samtykke når svømmeopplæringen skjer ute. 

Udir - Læreplan i kroppsøving Svømmedyktig.no
Til toppen