Skolekort

Dette bør du vite om skolekort.

Skolekort oppdateres hvert år så lenge det søkes om skoleskyss.

Ta vare på skolekortet ditt:

  • til neste skoleår
  • selv når du bytter skole
  • fra barneskolen, til ungdomsskolen til videregående

Har du skolekort som er noen år gammelt kan du bruke dette videre.

Du kan i noen tilfeller ha krav på skolekort på barneskolen, men ikke ungdomsskolen, og senere krav om skolekort igjen på videregående.

Har noe skjedd med skolekortet?

Når noe skjer med skolekortet ditt, skal du kontakte skolen din

  • Har du mistet kortet? 
  • Er kortet ditt slitt og nesten ødelagt?
  • Er kortet ditt stjålet?
  • Funker ikke kortet ditt på bussen? 

Har du mistet kortet ditt må du si ifra til skolen, da lager fylkeskommunen nytt kort som de sender til skolen. Det er skolekortet som er registrert på deg som blir oppdatert når du søker om skolekort på videregående skole. 

 

 

VKT - Ting man bør vite om skolestart
Til toppen