Skolekort

Dette bør du vite om skolekort.

Skolekort oppdateres hvert år så lenge det søkes om skoleskyss

Ta vare på skolekortet ditt:

  • til neste skoleår
  • selv når du bytter skole
  • fra barneskolen, til ungdomsskolen til videregående

Har noe skjedd med skolekortet?

Når noe skjer med skolekortet ditt, skal du kontakte skolen din

  • Har du mistet kortet? 
  • Er kortet ditt slitt og nesten ødelagt?
  • Er kortet ditt stjålet?
  • Funker ikke kortet ditt på bussen? 

Du kan i noen tilfeller ha krav på skolekort på barneskolen, men ikke ungdomsskolen, og senere krav om skolekort igjen på videregående.

Hvis kortet du hadde på barneskolen aldri ble meldt mistet eller sperret, er det dette kortet som blir  oppdateres når du får busskort videregående skole.
Har du ikke lengre har dette kortet, kontakt skolen din.

Det er flere som ender opp med å vente på nytt skolekort, men som venter forgjeves fordi de har aktivt skolekort fra noen år tilbake. Kontakt skolen din så gir de beskjed om at kortet er mistet, da lager fylkeskommunen nytt kort som sendes til skolen.

Har du kortet fra noen år tilbake fremdeles, kan du bruke dette videre.

Er du usikker, kontakt skolen din.

VKT - Ting man bør vite om skolestart
Til toppen