SFO skal bli enda bedre.

Gjennom økt fokus på bra mat, fysisk aktivitet og gode relasjoner skal SFO i Larvik bli enda bedre

Untitled design (9).png

Skolefritidsordningen har en sentral rolle i barns oppvekst og er en viktig aktør for å bidra til et godt læringsmijø for elevene.

Larvik kommune har gjennom prosjektet «Kvalitet i SFO» gjort noen strategiske valg for hvordan SFO i Larvikskolen skal utvikles og bli enda bedre.

Etter å ha testet en rekke konsepter og evalueringer står man igjen med følgende satsningsområder for SFO i Larvik:

Bra mat, fysisk aktivitet og gode relasjoner.

Kvalitet i SFO CMYK.jpg

Bra mat i SFO
Måltidet i seg selv handler om mer enn å bli mett. Måltidet er viktig for barnas fysiske og sosiale velvære, og det skal bidra til at barna får energi til å holde aktivitetsnivået ut dagen. Måltidet er en viktig arena for læring av sosiale ferdigheter, slik som gode måltidsvaner og skikker. Matlaging som aktivitet kan være en arena for utvikling lesing og regning.

Gjennom forberedelse og gjennomføring av måltider i SFO skal barna:

 • Spise variert og sunt, med fokus på frukt og grønt og i tråd med Nasjonal retningslinjer
 • Sette pris på måltidet som et sosialt samlingspunkt
 • Få oppleve gode matvane
 • Hente ny energi

Url format not supported.

Fysisk aktivitet
Gjennom lek, bevegelse, idrett og friluftsliv skal SFO bidra til at barna:

 • Utvikler sosial kompetanse og vennskap med andre barn
 • Utvikler fysiske ferdigheter knyttet til kondisjon, motorikk og styrke
 • Får prøve ut ulike aktiviteter innenfor trygge rammer
 • Får positive erfaringer fra lek og fysisk aktivitet i naturen til ulike årstider
 • Foreldre og barn skal oppleve at ansatte har god kompetanse i å tilrettelegge for daglig fysisk aktivitet for alle elever og fyller rollen som rollemodeller og igangsettere

Gode relasjoner på SFO

 • Ansatte i SFO i Larvik kommune skal være profesjonelle voksne som er gode rollemodeller i ord og handling.
 • Alle ansatte i SFO skal ha relasjonsperspektivet som en grunnholdning i møte med barn, kollegaer og foreldre. De voksne møter barna med varme, ansvarlighet og engasjement.
 • Barn i SFO skal ha et godt psykososialt miljø.
Til toppen