Sammen for våre unge

Innhold

Over 160 personer deltok på fagdag for våre unge i Larvik!

Våre unge-dagen samlet fagfolk for å dele kunnskap, erfaringer og idemyldring. Dette var det først Våre unge-dagen siden oppstarten i 2021.

– Det var en innholdsrik og lærerik dag, sier Frøydis Straume, som er leder for programmet Våre unge.

På fagdagen var det deltakere fra blant annet Larvik kommune, NAV, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Thor Heyerdahl videregående skole, LO, næringslivet, politisk ledelse og utvalg, opplæringskontoret, KS, politiet, iFokus, iVekst, Universitetet i Sørøst Norge og Søndre Vestfold fengsel til stede.

– I Larvik er ca. 12 prosent av innbyggerne i alderen 15 til 29 utenfor skole, utdanning eller jobb. Vi trenger hverandre, ingen av oss klarer dette alene. Når så mange vil så mye samtidig, da lykkes vi, sier Straume.

Deltakere på Våre unge-dagen
Fullsatt Pressverksal under Våre unge-dagen som ble arrangert 25. januar.

Panelsamtaler med ungdom og fagfolk

Panelsamtale med ungdom som fortalte om sine veivalg og panelsamtale med fagfolk om stress og psykisk helse blant ungdom, ledet av Kristin Saga, regiondirektør i NHO.

Tre av de seks prosjektene i Våre unge, som alle har et felles mål om om å få flere unge til å gjennomføre videregående opplæring og komme ut i arbeidslivet, blei presentert: helsefagpiloten, praktisk opplæringsløp og lærlingprogrammet.

Dagen ble avsluttet med gruppeoppgaver og diskusjoner.

– Det var mange interessante temaer, sier Straume, og ramser opp: kulturreisen, praktisk opplæringsløp i praksis, ungdom på jobben, fullføringsreformen, multietnisk mangfold og ung integrering og til slutt rusformen i praksis.

Johnny Gangsøy på scenen under Våre unge-dagen
Johnny Gangsøy (54) leder prosjektet som skal gi mer praktisk opplæring for ungdommer i Larvik kommune.
Frøydis Straume på talerstolen
Frøydis Straume leder Våre Unge-satsingen.

Unge konferansierer

Elever fra Thor Heyerdahl videregående skole var konferansierer, og deltok med kulturelle innslag.

– De var kjempeflinke, og rammet dagen godt inn, sier Frøydis Straume.

Ungdommer og Kristin Saga
Emrik Lønnebakke Tennebø forteller om sine veivalg under paneldebatten.
Til toppen