Samlet lærlingene i kommunen

Innhold

For første gang inviterte Larvik kommune og Larvik lærlingkontor til kick-off for alle som er lærlinger og veiledere i kommunen.

Bilder av lærlingene i Larvik kommune, fra kick off august 2023
Her er nesten alle lærlingene i Larvik kommune! Denne fine gjengen er lærlinger i administrasjon, barnehage, skole og helse, de tar for eksempel service- og administrasjonsfaget, informasjonteknologi, barne- og ungdomsarbeiderfaget,helsefagarbeiderfaget og ernæringskokkfaget.

Lilly Lykke Ewel er leder for Larvik lærlingkontor, som ble etablert tidligere i år. Lærlingkontoret er en av de seks satsingene i Våre unge-modellen, og skal følge opp lærlinger i Larvik kommune.

– Vi jobber for at ungdommer og utsatte unge i Larvik får tilbud om læreplasser både til ordinære og alternative utdannings- og kvalifiseringsløp, med mål om ansettelse i kommunen, sier Ewel.

Hun forteller at målet med arrangementet i Sliperiet er å gjøre stas på lærlingene og ønske de skikkelig velkommen som lærling i Larvik kommune 

Lærling Kick Off 17082023 (3)
På scenen kom lærlingene Obadalrahman Walid Zalloukh, Tesfamikel Kiros og Aurora Karterud for en samtale med Lilly Lykke Ewel. De tre fortalte blant annet om hvordan de har hatt det i lærlingtiden, om hvordan de ble mottatt, om fagprøven, om jobbmuligheter.

Nesten 60 lærlinger

I Larvik kommune er det nesten 60 lærlinger, forteller Lilly Lykke Ewel.

– Vi har lærlinger i administrasjon, barnehage, skole og helse, de tar for eksempel service- og administrasjonsfaget, informasjonteknologi, barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsefagarbeiderfaget og ernæringskokkfaget

En av oppfordringene Lilly ga til lærlingene var å jobbe godt i lærlingtida.

– Gjør du en god innsats, blir du lagt merke til, sa hun til lærlingene.

Lærling Kick Off 17082023 2
OKOS Vestfold, opplæringskontoret for offentlig sektor i Vestfold på scenen. Opplæringskontoret er et samarbeidsorgan for enkeltbedrifter, kommunene, fylkeskommunen og statlige virksomheter, og følger opp lærlingene i hele læretiden.
Ordfører Erik Bringedal 1
Både ordfører Erik Bringedal og kommunalsjef for oppvekst og kvalifisering, Jan Erik Norder hadde hver sin velkomsthilsen til lærlingene.

– Spennende, utfordrende og gøy

En av de nesten 60 lærlingene i Larvik kommune er Pailin Klinsa-Ard. Hun har vært lærling ved Stavern sykehjem i ett år, og skal snart fortsette læretiden ved Presteløkka rehabilitering.

– Spennende, utfordrende og gøy, forteller hun om læretida.

Bli bedre kjent med Pailin og flere lærlinger i kommunen:

Url format not supported.

Til toppen