Rektor frir til Stavern: – Dette angår oss alle

Innhold

Rehabiliteringen av Stavern skole skal komme hele nærmiljøet til gode. Nå inviteres hele lokalsamfunnet til idédugnad - for å diskutere hvordan de nye fasilitetene kan utnyttes på best mulig måte.  

IMG 4749
Rektor ved Stavern skole har selv mange ideer til hvordan skolebygget kan utnyttes.

En av kjepphestene til rektor Arnfinn Folkmar Brevik er at skolebygget skal komme til nytte også på ettermiddager og kvelder - og ikke bare i skolens tradisjonelle “åpningstid”. 

– Vår soleklare målsetting må være at offentlige bygg åpnes utenom kjernetid av undervisning eller kontortid. Spesielt for å nå barn, unge og andre brukere på fritidsarenaen, sier Folkmar Brevik. 

Torsdag 30. mars, fra klokka 17.30 til 19.30, kaller han inn til idédugnad på Hotell Wassilioff. Øverst på agendaen står aktivitetshuset i Stavern, altså det gamle gymbygget, der man ønsker innspill til hvordan både skolen og nærmiljøet kan få mest mulig glede av de snaue 200 kvadratmeterne når rehabiliteringen er ferdig. 

IMG 4722 (1)
Gymbygget ved Stavern skole skal få nytt liv - og tas i bruk av hele nærmiljøet.

Få begrensninger 

Påmelding skjer til rektor selv, og e-postadressen hans finner du nederst i denne saken. 

– Dette angår absolutt alle som bor i Stavern, fordi en bred medvirkning er viktig når vi skal bestemme oss for hvordan bygget skal utformes. Derfor er det svært viktig at folk kjenner sin besøkelsestid. 

– Hvorfor angår det for eksempel også pensjonisten på 70 år? 

– Det er nesten ikke begrensninger for hva slags aktiviteter vi kan finne plass til der. Kanskje kan sanitetslaget eller sjømannshjemmet ha et opplegg der? Dans på parketten for eldre? Det er også viktig, sier rektoren.

Gymbygget Stavern
Hvordan er det mulig å gjøre denne hallen til noe mer enn en gymsal?

Samtidig ønsker han innspill på mer enn bare aktivitetshuset. 

– Dette handler også om hvordan deler av skolebygget kan benyttes til flerbruk. For det er en gammel sløydsal der som skal renoveres, det er en mat- og helseavdeling, og en storstue som kan brukes til for eksempel kor og sang. Det skal bygges et nytt mellombygg under der tunnelpassasjen går i dag, i tillegg til at vi har en stor avdeling nede i 1. etasje, der vi ønsker at diverse lag og frivilligheten kan ha glede av plassen på ettermiddag- og kveldstid. 

Gruppearbeid

Det er skolen som er initiativtaker til idémyldringen, mens Norconsult skal sørge for å lede en profesjonell brukermedvirkning. På møtet neste torsdag vil også Larvik kommune være representert, ved prosjektutvikler Øyvind Beyer for Eiendom og teknisk drift. Kulturskolen, teatergrupper og idrettslaget er også invitert til å være med. 

Det er lagt opp til gruppearbeid som er bredt sammensatt. 

– En gruppe kan for eksempel bestå av en skoleelev, en FAU-representant på skolen, en fra teaterlaget og en innbygger uten noen spesiell tilknytning. Vi legger fram en del problemstillinger, og så jobber man sammen i gruppene. 

– Kan man bare møte opp direkte på Wassilioff? 

– Vi har egentlig 70 plasser på Wassilioff, og derfor er vi interessert i å ha en påmelding der vi har oversikt over antall personer, så vi får rigget best mulig. Hvis noen tenker å stille med 20, må vi kanskje begrense det til fem, sier Folkmar Brevik. 

Send en e-post til arnfinn.folkmar.brevik@larvik.kommune.no dersom du ønsker å være med på idédugnaden. Frist for påmelding er tirsdag 28. mars. 

Til toppen