Nye læreplaner i Larvikskolen fra 2020

Skolene i Larvik forbereder seg nå på nye læreplaner. Planene skal skape mer engasjerte elever som opplever en større grad av sammenheng mellom undervisningen og verden utenfor

Læreplanene i skolen skal gjøres mer relevante for fremtiden, og skolene i Larvik forbereder seg nå på å ta de i bruk. Et av de viktigste målene i ny læreplan er å skape engasjerte elever som opplever mer sammenheng mellom det som skjer i klasserommet og verden utenfor.

Et godt eksempel på dette er 9.klasse på Ra ungdomsskole som nylig har bidratt til Larvik kommunes beredskapsplan for jordskjelv. Her kan du se Dagsrevyens reportasje om arbeidet deres.

Url format not supported.

Hvorfor fornyes fagene?

  1. Det elevene lærer skal være relevant. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative.

  2. Elevene skal få mer tid til dybdelæring. Mange av læreplanene har vært for omfattende. For å legge gode rammer for dybdelæring, kan vi ikke bare fylle på med nytt innhold. Vi må gjøre tydelige prioriteringer.

  3. Det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene og de forskjellige delene av læreplanverket skal henge bedre sammen.

Her kan du se Utdanningsdirektoratets film om de overordnede prinsippene i ny læreplan.

Url format not supported.

Untitled design (14).png
Til toppen