Ny utviklingsmodell oppkalt etter Larvik

Innhold

Endringer i skolen er en prosess som tar veldig lang tid. Men trenger det egentlig det? Ikke ifølge Larviksmodellen.

Larvik kommune og FIKS (Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen) har det siste skoleåret gått sammen for å finne nye strategier innen digitalisering.

Sammen har de oppnådd strålende resultater gjennom det som ble til Larviksmodellen.

Hva er Larviksmodellen?

Larvikmodellen tar for seg hvordan 500 lærere kan jobbe sammen om digitalisering.

Merete Hellner Nilsen og Øystein Gilje i FIKS samlet 35 digitalpedagoger, som sammen kartla fem store områder innenfor digitalisering. Ut i fra dette ble det videre utviklet ulike workshops, hvor én pedagogisk leder var til stede.

De 500 lærerne fra Larvik meldte seg så på workshopene. De valgte selv hvilken workshop de ville være med på, ut i fra hvilken som var mest relevant for egen praksis. Etter gjennomføringen av workshopen samlet lærerne seg innad i skolene, og delte sin nye kunnskap med hverandre.

Dette resulterte i at 9 av 10 av lærerne meldte at kompetansen deres hadde økt noe eller betraktelig.

Larviksmodellen vekker oppmerksomhet

I forrige uke ble Larviksmodellen presentert på NKUL (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring). NKUL er Norges største samlingsplass for bruk av teknologi i skolen.

Presentasjonen ble holdt av digitalpedagogene Cecilie Warholm Ferraiolo og Henrik Instebø fra Larvik kommune sammen med professor, Øystein Gilje, fra FIKS.

- Digital-pedagogenes rolle i prosjektet har synliggjort hvilket potensial som ligger i slike spesialstillinger i ulike kommuner når vi skal drive gode lokale komptanseutviklingsprosesser, sier Øystein Gilje.

Hør med om Larviksmodellen i Norges største skolepodkast

Resultatene ble presentert i Et Bedre Skole-Norge, som er den største skole-podkasten i landet. “Hvordan gjorde de det i Larvik?” spør Øyvind Børven som er programleder og rektor ved Akademiet videregående skole i Fredrikstad. Vil dette være et gjentagende spørsmål fra landets rektorer fremover?

Her kan du høre podkast-episoden Larviksmodellen med Øystein Gilje, Cecilie Warholm Ferraiolo og Henrik Instebø:

Larviksmodellen i podkasten Et bedre Skole-Norge
Larviksmodellen Presentasjon NKUL
Til toppen